Human adjectives 11

 0    26 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
persevering
start learning
wytrwały
persnickety
start learning
persnickety
petulant
start learning
rozdrażniony
picky
start learning
wybredny
plain
I think a plain dress will look more elegant than a patterned one.
start learning
przeciętny
Uważam, że gładka sukienka będzie wyglądała bardziej elegancko niż taka ze wzorem.
plain-speaking
start learning
zwykły
playful
start learning
psotny, figlarny
pleasant
We spent a pleasant evening in the cinema.
start learning
przyjemny
Spędziliśmy przyjemny wieczór w kinie.
plucky
start learning
dzielny
polite
We only hire polite people.
start learning
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
popular
He's became very popular.
start learning
popularny
Stał się bardzo popularny.
positive
start learning
pozytywny
powerful
The powerful warrior defeated his enemy.
start learning
potężny
Potężny wojownik pokonał swojego wroga.
practical
We need to take up practical measures immediately.
start learning
praktyczny
Musimy podjąć praktyczne działania natychmiast.
prejudiced
start learning
uprzedzony
pretty
It's pretty complicated.
start learning
ładny
To dość skomplikowane.
proficient
I'm proficient in Microsoft Word and Excel, but my other IT skills could use some improvement.
start learning
biegły
Potrafię biegle posługiwać się programami Microsoft Word i Excel, ale reszta moich umiejętności informatycznych mogłaby być lepsza.
proud
I'm so proud of you!
start learning
dumny
Jestem z ciebie taki dumny!
provocative
start learning
prowokacyjny
prudent
Be prudent and don't get into any trouble.
start learning
ostrożny
Bądź roztropny i nie wpakuj się w kłopoty.
punctual
I'm sorry for being late, usually I'm very punctual.
start learning
punktualny
Przepraszam za spóźnienie, zazwyczaj jestem bardzo punktualny.
quarrelsome
start learning
kłótliwy
querulous
start learning
narzekający
quick
Quickly! Let's go!
start learning
szybki
Szybko! Chodźmy!
quick-tempered
start learning
nieopanowany
quiet
Can't you be quiet even for a second?
start learning
cichy
Nie możesz być cicho nawet przez sekundę?

You must sign in to write a comment