historia - walka cesarza z papieżem

 0    32 flashcards    pomelolemon
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1059
start learning
dokument papieża o jego niezależności od cesarza
1077
start learning
Henryk IV w Canossie
1122
start learning
ugoda w wormacji
na czym polegała przewaga cesarza nad papieżem w X w.
start learning
od czasów ottona 1 każdy papież musiał złożyć cesarzowi przysięgę wierności. cesarz wybierał także biskupów w cesarstwie.
jakie skutki miała dla kościoła zależność od władzy świeckiej?
start learning
biskupi pili i mieli żony i dzieci, czasami nawet nie mieli wykształcenia religijnego
czym była reforma kluniacka?
start learning
zmieniła sposób wyboru papierzy i wprowadziła konklae, 2. zwolniła siebie i następnych papierzy z wierności cesarzowi
1073
start learning
papierz grzegorz VII wybrany na konklawe
kim był Grzegorz VII?
start learning
gorący zwolennik reformy kluniackiej, twierdził że: 1. sprawuje władze nad królami, 2. ma prawo usunąć z tronu cesarza 3. tylko papież może mianować biskupów.
z jakiego powodu Henryk IV rozpoczął spór o inwestyturę?
start learning
nie chciał zrezygnować z mianowania biskupów.
wyjaśnij, co i jak osiągnął Henryk IV w canossie.
start learning
stał przez 3 dni na mrozie pod mórami zamku, w którym schronił się papież. czwartego dnia zdjął z niego klątwę.
co się stało z Grzegorzem VII po zdjęciu klątwy z cesarza?
start learning
henryk zdobył rzym, władzę papieską objął antypapież i grzegorz VII po roku zmarł na wygnaniu.
włosiennica
start learning
szata pokutna z ostrego włosia, zakładana na gołe ciało
ugoda w wormacji
start learning
biskupów mieli wybierać księża, 2. cesarz zrezygnował z inwestytury biskupa, 3. cesarz mógł rozstrzygać spory między kandydatami na urząd biskupa, ale tylko w niemczech.
turcy sledżuccy
start learning
podbili obszary bizantyjskie i arabskie, wyznawali islam i byli mniej tolerancyjni niż arabowie
co się zmieniło w sytuacji chrześcijan po zajęciu palestyny przez turków sledżuccych?
start learning
dopuszczali się okrucieństw na żydach i chrześcijanach, utrudniali też pielgrzymki do jerozolimy
1096 - 1099
start learning
pierwsza krucjata
1099
start learning
zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców
1095
start learning
synod w clermont
1204
start learning
zdobycie konstantynopola przez Krzyżowców
1291
start learning
zdobycie Akki przez muzułmanów
w jaki sposób papież Urban II wezwał katolików to krucjaty?
start learning
wygłosił mowę w Clermpmt, aby ludzie w imię Boga szli walczyć z turkami, i zapewnił zbawienie każdemu, kto zginie na tej wyprawie.
kto jest agresywny?
start learning
5b i janek
ile ludzi wzięło udział w pierwszej krucjacie?
start learning
ok. 30 tys.
co mogła zrobić osoba, która musiała jechać do jerozolimy, antego nie chiała?
start learning
mogła wynająć zawodowego pielgrzyma.
co i jak się nazywała rzecz na terenach Jerozolimy przez Krzyżowców?
start learning
były to cztery. iewielkie państwa. Najważniejsze z nich nazywane zostało Królestwem Jerozolimskim ze stolicą w Jerozolimie.
co spowodowało, że chłopi zaczęli nienawidzić chrześcijan?
start learning
to, że krzyżowcy zmusili chłopów to pracy na utrzymanie chrześcijan.
dlaczego chrześcijanie zaczęli zakładać zakony rycerskie?
start learning
ponieważ muzułmanie napadali na chrześcijan.
ile było razem krucjat?
start learning
razem było ich siedem
w którym roku muzułmanie zdobyli Akkę?
start learning
w 1291
skutki krucjat:
start learning
1. powstały zakony rucerskie, 2. wzrosła wrogość między chcrześcijanami a muzułmanami, 3. doszło do osłabienia cesarstwa bizantyjskiego, 4. z powodu czwartej krucjaty doszło do ostatecznego rozłamu pomiędzy katolikami a prawosławnymi
przebieg czwartej krucjaty
start learning
zaatakowany konstantynopol
krucjaty
start learning
wyprawy krzyżowe
jesteś zbyt tępy, aby to zrozumieć?

You must sign in to write a comment