HISTORIA- POWTORKA DO TESTOW GIM

 0    188 flashcards    egarixo
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Chrzest Polski
start learning
966 r.
Zjazd Gnieźnieński
start learning
1000 r.
Pokój w Budziszynie
start learning
1018 r.
Powstanie Ludowe
start learning
1038 r.
Podział kraju na 3 części
start learning
Wladysław Herman, 1097 r.
zasada senioratu
start learning
Bolesław Krzywousty, 1138 r.
Sprowadzenie Krzyzakow
start learning
1226 r.
najazdy Tatarów, obrona Legnicy
start learning
1241 r.
Unia personalna z Węgrami
start learning
1370 r. (Ludwik Węgierski)
zjazd monarchow w Krakowie
start learning
1364 r.
koniec dynastii Piastów
start learning
1370 r.
pokoj wieczysty z Krzyzakami
start learning
Kalisz, 1243 r.
przywilej koszycki
start learning
1374 r.
unia personalna z Litwą
start learning
1386 r. (Jadwiga)
I pokój toruński
start learning
1411 r. (Jagiełło)
bitwa pod Grunwaldem
start learning
15.07.1410 r.
unia personalna z Węgrami (druga)
start learning
1440 r. (Warneńczyk)
akt inkorporacji Prus
start learning
1454 r. (Jagiellończyk)
wojna 13-letnia
start learning
1452-1466 (Jagiellończyk)
II pokój toruński
start learning
1466 r. (Jagiellończyk)
pierwsze igrzyska olimpijskie
start learning
776 r. p.n.e.
bitwa pod Cedynią
start learning
972 r.
koronacja Bolesława Chrobrego
start learning
1025 r.
koronacja Bolesława Łokietka
start learning
1320 r.
zjazd w Wyszechradzie w celu pokonania Krzyżaków
start learning
1335 r. (Polska, Czechy, Węgry)
bitwa pod Warną
start learning
1444 r.
pokój w Kaliszu
start learning
1343 r.
założenie Akademii Krakowskiej
start learning
1364 r.
bitwa pod Płowcami
start learning
1331 r.
wojna z Krzyżakami
start learning
1431-1435 r.
pokój w Brześciu Kujawskim
start learning
1435 r.
opłynięcie świata (Magellan)
start learning
1519-1522 r.
odkrycie drogi morskiej do Indii
start learning
1498 r.
odkrycie Ameryki
start learning
1492 r.
ogłoszenie 95 tez przez Lutra
start learning
1517 r.
początek reformacji
start learning
1517 r.
unia lubelska z Litwą (realna)- RON
start learning
1569 r.
konfederacja warszawska, I wolna elekcja
start learning
1573 r.
potop szwedzki
start learning
1655 r.
unia brzeska
start learning
1596 r.
Hołd Pruski (Hohenzollern, Z. Stary)
start learning
1525 r.
unia sandomierska (porozumienie protestantów)
start learning
1570 r.
wojna trzydziestoletnia
start learning
1618-1638 r.
bitwa pod Kircholmem
start learning
1605 r.
rozejm w Mitawie (Szwedzi)
start learning
1622 r.
początek wojny ze Szwedami
start learning
1600 r.
pokój w Altmarku
start learning
1629 r.
pokój w Altmarku
start learning
1629 r.
bitwa pod Cecorą
start learning
1620 r.
bitwa pod Oliwą
start learning
1627 r.
zwycięstwo pod Chocimiem (Jan Sobieski)
start learning
1673 r.
wojny polsko-rosyjskie
start learning
1609-1619 r.
zdobycie Kamienia Podolskiego przez Turków
start learning
1672 r.
wojny polsko-tureckie
start learning
1629-1699 r.
odsiecz wiedeńska (Jan Sobieski)
start learning
1683 r.
ostatnia wolna elekcja (Stanisław August Poniatowski)
start learning
1764 r.
sejm niemy
start learning
1717 r.
pokój w Karłowicach, koniec wojen z turkami
start learning
1699 r.
konfederacja barska
start learning
1768-1772 r.
Sejm Wielki (Czteroletni)
start learning
1788-1792 r.
uchwalenie Konstytucji 3 Maja, konfederacja targowicka
start learning
1791 r.
I rozbiór Polski (R, A, P)
start learning
1772 r.
zburzenie Bastylii, początek Rewolucji Francuskiej
start learning
1789 r.
ogłoszenie Dekaracji Niepodległości USA, wojna o niepodległość
start learning
1776 r.
Powstanie Kościuszkowskie, zwycięstwo pod Racławicamo, klęska pod Maciejowicami
start learning
1794 r.
wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji
start learning
1792 r.
II rozbiór Polski (R, P)
start learning
1793 r.
wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji
start learning
1792 r.
III rozbiór Polski (R, A, P)
start learning
1795 r.
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797 r.
Napoleon Bonaparte zostaje pierwszym konsulem we Francji
start learning
1799 r.
koronacja Napoleona jako cesarza Francuzów
start learning
1804 r.
utworzenia Księstwa Warszawskiego
start learning
1807 r.
wygrana z Austrą, zdobycie terenów III rozbioru Austriackiego (Poniatowski)
start learning
1809 r
Kongres Wiedeński, utworzenie Państwa Polskiego
start learning
1815 r.
Powstanie Listopadowe
start learning
29 listopada 1830 r.
Powstanie Krakowskie, rabacja galicyjska
start learning
1846 r.
Powstanie Styczniowe
start learning
22 stycznia 1863 r.
zjednoczenie Niemiec, powstanie II Cesarstwa Niemieckiego
start learning
1671 r.
strajk dzieci wrzesińskich
start learning
1901 r.
I wojna światowa
start learning
1914-1918 r.
utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej (Piłsudski)
start learning
1914 r.
Rewolucja lutowa i październikowa w Rosji
start learning
1917 r.
Odzyskanie Niepodległości
start learning
11 listopada 1918 r.
Sumerowie
start learning
3500 r. p.n.e.
początki Egiptu
start learning
3100 r. p.n.e.
rządy Hammurabiego
start learning
1800 r. p.n.e.
wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu
start learning
1900 r. p.n.e.
wielka kolonizacja
start learning
VIII-VI w. p.n.e.
pierwsze igrzyska olimpijskie
start learning
776 r. p.n.e.
cywilizacja w Grecji
start learning
1600 r. p.n.e.
pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie
start learning
1896 r. p.n.e.
upadek Sparty
start learning
371 r. p.n.e.
rządy Solona w Atenach
start learning
594 r. p.n.e.
rządy Solona w Atenach
start learning
594 r. p.n.e.
początki demokracji w Atenach (Klejstenes)
start learning
508 r. p.n.e.
bitwa pod Maratonem
start learning
490 r. p.n.e.
bitwa pod Termopilami i Salaminą
start learning
480 r. p.n.e.
pokonanie persów pod Platejami
start learning
479 r. p.n.e.
wojna peloponeska
start learning
431 r. p.n.e.
wygrana Macedonii pod Cheroneją
start learning
338 r. p.n.e.
zwycięstwo Aleksandra Wielkiego pod Issos (walka z persami)
start learning
333 r. p.n.e.
I wojna punicka (Kartagina vs Rzym)
start learning
264-241 r. p.n.e.
II wojna punicka (Kartagina vs Rzym)
start learning
218-201 r. p.n.e.
III wojna punicka (Kartagina vs Rzym)
start learning
149-146 r. p.n.e.
klęska Rzymian pod Kannami - Hannibal
start learning
216 r. p.n.e.
Klęska Kartaginy pod Zamą
start learning
202 r. p.n.e.
Juliusz Cezar przekracza Rubikon
start learning
49 r. p.n.e.
zasztyletowanie Juliusza Cezara
start learning
44 r. p.n.e.
zwycięstwo Oktawiana pod Ankcjum
start learning
31 r. p.n.e.
pokój rzymski, władca Rzymu- Oktawian
start learning
30 r. p.n.e.
powstanie Spartakusa
start learning
73-71 r. p.n.e.
zagłada Pompejów
start learning
79 r. p.n.e.
Porozumienie z Mediolanu (edykt mediolański)
start learning
313 r.
Chrześcijaństwo religią państwową Imperium Rzymskiego
start learning
380 r.
Podział Rzymu
start learning
395 r.
wędrówka ludów
start learning
IV i V w.
upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego, koniec starożytności
start learning
476 r.
upadek cesarstwa bizantyjskiego
start learning
1453 r.
hidżra
start learning
622 r.
powstanie Państwa Kościelnego
start learning
756 r.
koronacja Karola Wielkiego
start learning
800 r.
traktat z Verdun
start learning
843 r.
powstanie klasztoru benedyktynów na Monte Cassino
start learning
529 r.
prośba o przebaczenie i cofnięcie klątwy w Canossie (Henryk IV, Grzegorz VII)
start learning
1077 r.
Deklaracja praw człowieka i obywatela (Francja)
start learning
1789 r.
konstytucja USA
start learning
1787 r.
pierwsza krucjata (do Konstantynopola)
start learning
1096 r.
rewolucja francuska
start learning
1789-1799 r.
zwycięstwo Rosjan pod Połtawą
start learning
1709 r.
ugoda w Wormacji
start learning
1122 r.
przemowa papieża Urbana II w Clermont
start learning
1095 r.
koronacja Fryderyka Wilhelma na króla w Prusach
start learning
1701 r.
oblężenie Jerozolimy (pierwsza krucjata)
start learning
1099 r.
wielka wojna północna
start learning
1700 r.
uznanie niepodległości USA
start learning
1783 r.
wstąpienie Fryderyka II Wielkiego na tron, absolutyzm oświecony
start learning
1740 r.
muzułmanie zdobywają Akkę
start learning
1291 r.
zwołanie Stanów Generalnych (Ludwik XVI)
start learning
1789 r.
zburzenie Bastylii
start learning
14 lipca 1789 r.
potyczka pod Lexington, początek wojny o niepodległość
start learning
1775 r.
Deklaracja Niepodległości USA
start learning
1776 r.
uchwalenie kontytucji we Francji
start learning
1791 r.
wypowiedzenie i przegranie wojny Austrii przez Francję
start learning
1792 r.
Francja republiką
start learning
1792 r.
porażka Prusów pod Valmy (Fr.)
start learning
1792 r.
Powstanie w Wandei
start learning
1795 r.
wielki terror
start learning
1793-1794 r.
wojny napoleońskie
start learning
1803-1815 r.
bitwa morska pod Trafalgarem (Anglia>Francja, Hiszpania)
start learning
1805 r.
bitwa trzech cesarzy (pod Austerlitz)
start learning
1805 r.
narzucenie blokady kontynentalnek przeciw W. Brytanii
start learning
1806 r.
bitwa narodów pod Lipskiem, klęska Napoleona
start learning
1813 r.
porażka Napoleona pod Waterloo
start learning
1815 r.
ustalenie praw kardynalnych
start learning
1768 r.
założenie KEN
start learning
1773 r.
uniwersał połaniecki (wolność chłopów)
start learning
1794 r.
insurekcja kościuszkowska
start learning
1794 r.
Powstanie Mazurka Dąbrowskiego (Józef Wybicki)
start learning
1797 r.
Święte Przymierze (Rosja, Prusy, Austria)
start learning
1815 r.
rewolucja belgijska
start learning
1830 r.
rewolucja lipcowa
start learning
lipiec 1830 r.
utworzenie pierwszej linii kolejowej
start learning
1825 r.
powstanie Królestwa Włoch
start learning
1861 r.
wyprawa tysiąca
start learning
1860 r.
utworzenie Cesarstwa Niemieckiego
start learning
1871 r.
Proklamacja zniesienia niewolnictwa (Ameryka)
start learning
1863 r.
wojna secesyjna
start learning
1861-1865 r.
publikacja Manifestu Komunistycznego w Londynie
start learning
1848 r.
starcia pod Grochowem, Ostrołęką, klęska powstania listopadowego
start learning
1831 r.
Wielka Emigracja
start learning
1831 r.
odwilż
start learning
1855 r.
uwłaszczenie chłopów
start learning
1864 r.
utworzenie Wielkiego Proletariatu, pierwszej polskiej partii robotniczej
start learning
1882 r.
rewolucja 1905 roku
start learning
1905-1907 r.
Trójprzymierze (Niemcy, Autro-Węgry, Włochy)
start learning
1882 r.
Trójporozumienie- ententa (Francja, Anglia, Rosja)
start learning
1907 r.
Zamach w Sarajewie na Franciszka Ferdynanda
start learning
1914 r.
cud nad Marną (Francja)
start learning
1914 r.
ofensywa Brusiłowa
start learning
1916 r.
rewolucja październikowa
start learning
1917 r.
szturm na Pałac Zimowy
start learning
7 listopada 1917 r.
pokój brzeski
start learning
1918 r.
wojna domowa w Rosji
start learning
1917-1922 r.
powstanie ZSRR
start learning
1922 r.
utworzenie Armii Czerwonej
start learning
1918 r.
traktat wersalski (USA, Anglia, Francja)
start learning
1919 r.
akt 5 listopada
start learning
1916 r.

You must sign in to write a comment