Historia egzamin

 0    77 flashcards    oliwiagojzewska
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Pierwsze Igrzyska Olimpijskie
start learning
776 r. p.n.e
Powstanie Rzymu
start learning
753 p.n.e
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
start learning
476r.
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
start learning
622r.
koronacja karola wielkiego
start learning
800 r.
Traktat w Verdun
start learning
843r.
chrzest Polski
start learning
966r.
Bitwa pod Cedynią
start learning
972r.
Zjazd Gnieźniejski
start learning
1000 r.
1002-1018
start learning
Wojna Polsko Niemiecka
Pokój w Budziszynie
start learning
1018r.
koronacja Bolesława Chrobrego
start learning
1025r.
początek pierwszej krucjaty
start learning
1096 r.
druga wojna polsko niemiecka
start learning
1109r.
poczatek rozbicia dzielnicowego
start learning
1138r.
sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
start learning
1226r.
Bitwa pod legnica, H. pobożny
start learning
1241r.
koronacja Władysława Łokietka
start learning
1320 r.
zajęcie pomoże gdańskiego przez Krzyżaków
start learning
1309r.
Bitwa pod płowcami
start learning
1331r.
pokój w kaliszu z krzyżakami
start learning
1343r.
odzyskanie kujaw i ziemii dobrzynskiej, zrzeczenie sie praw do chelminskiej i pomorza gdanskiego
zalozenie akademi krakowskiej
start learning
1364 r.
smierc kazimierza wielkiego koniec dynastii piastow
start learning
1370
Pierwszy przywilej dla szlachty koszycki
start learning
1374r.
Unia polsko-litewska w Krewie
start learning
1385r.
Unia Personalna
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410
1 Pokoj w Toruniu
start learning
1411r.
Odzyskanie ziemii dobrzynskiej
Bitwa pod Warną
start learning
1444r.
Przeciw Turkom, Warna w Bulgarii, krol bez glowy Wladyslaw Warnenczyk
Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
start learning
1445 r.
Wojna 13-letnia z Krzyżakami
start learning
1454-1466
2 pokój w Toruniu
start learning
1466r.
Odzyskanie Pomorza Gdanskiego
Zdobycie Konstantynopola przez Turków. Zakończenie wojny stuletniej.
start learning
1453r.
odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
start learning
1492r.
odkrycie morskiej drogi do Indii przez Vasco da Gama
start learning
1498 r.
wyprawa dookoła świata Ferdynanda Magellana
start learning
1519-1521
nihil novi -
Król sam nic nie ustanowi
start learning
1505r.
Wystąpienie Marcina Lutra, początek reformacji.
start learning
1517 r.
Luteranizm, Anglikanizm, Kalwinizm
sobór w Trydencie
start learning
1545-1563
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
start learning
1525r.
Unia Lubelska z Litwą Początek Unii Realnej powstanie Rzeczpospolitej Obojga Nar
start learning
1569r.
Konfederacja Warszawska, Pierwsza wolna elekcja
start learning
1573 r.
Bitwa pod Cecorą
start learning
1620 r.
Bitwa pod Kircholmem
start learning
1605r.
Polska walczy ze Szwecja o Inflanty
Bitwa pod Kłuszynem
start learning
1610 r.
Zajecie Moskwy
Powstanie chmielnickiego kozaków na ukrainie
start learning
1648 r.
Potop Szwedzki. Pokój w Oliwie
start learning
1655-1660r.
Bitwa pod Chocimem Jan Sobieski krolem
start learning
1673 r.
Odsiecz Wiedeńska
start learning
1683r.
ostatnia wolna elekcja
start learning
1764 r.
konfederacja barska
start learning
1768-1772
Powstanie szlachty przeciwko krolowi i carycy
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
start learning
1772 r.
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
start learning
1791r.
Spisek magnatow z Caryca - konfederacja targowiecka
II rozbiór Polski (Rosja, Prusy)
start learning
1793 r.
insurekcja kościuszkowska(m.in. zwycięstwo pod Racławicami i klęska pod. Maciejowicami)
start learning
1794r.
III rozbiór Polski
start learning
1795r.
Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej (KEN)
start learning
1773r.
Obrady Sejmu Wielkiego.
start learning
1788 - 1792
Powstanie Stanów Zjednoczonych
start learning
1776r.
Uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych
start learning
1787r.
Wybuch rewolucji francuskiej (zdobycie Bastylii)
start learning
1789r.
Deklaracja Praw Czlowieka i Obywatela
Legiony Polskie we Włoszech, powstaje Mazurek Dąbrowskiego
start learning
1797 r.
Napoleon cesarzem Francuzów, Kodeks Napoleona
start learning
1804r.
Utworzenie Księstwa Warszawskiego (ziemie II i III zaboru Pruskiego)
start learning
1807 r.
Pokoj w Tylży, Wettin na czele Ksiestwa
Wyprawa Napoleona na Rosję
start learning
1812 r.
Sto dni Napoleona. Akt końcowy kongresu wiedeńskiego. Powstanie Królestwa Polski
start learning
1815 r.
Bitwa pod Waterloo
Kongres Wiedeński; utworzenie Królestwa Polskiego
start learning
1815 r.
Powstanie listopadowe
start learning
1830-1831
Piotr Wysocki, Józef Chłopicki, Wielka Emigracja, praca organiczna
Powstanie Krakowskie
start learning
1846r.
wlaczenie Krakowa do Austrii
Powstanie styczniowe
start learning
1863-64
Aleksander Wielkopolski, Romuald Tragutt
Wojna secesyjna w USA
start learning
1861-1865 r.
Zjednoczenie Włoch (Królestwo Włoch) - Zostają monarchią konstytucyjną
start learning
1861 r.
Giussppe Garibaldi
Zjednoczenie Niemiec, powstanie cesarstwa niemieckiego
start learning
1871
Otto von Bismarck
Rewolucje w Rosji (lutowa i październikowa)
start learning
1917r.
akt cesarzy Niemiec i Austrii do Polski aby utworzyc panstwo z ziem zaboru rosyjskiego
start learning
1916
Traktat Brzeski
start learning
1918
Wycofanie sie Rosji z Wojny
odzyskanie niepodległości przez Polskę
start learning
1918
rozejm w Compeigne
Traktat Wersalski
start learning
1919r.
konfederacja paryska

You must sign in to write a comment