HISTORIA - daty

 0    36 flashcards    xomkax
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Pierwsza cywilizacja
start learning
3500 p.n.e.
Pierwsze igrzyska olimpijskie
start learning
776 p.n.e.
Powstanie Rzymu
start learning
753 p.n.e.
Bitwa pod Maratonem
start learning
490 p.n.e.
Upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego
start learning
476
Chrzest Polski
start learning
966
Zjazd w Gnieźnie
start learning
1000
Pierwsza koronacja - Bolesław Chrobry
start learning
1025
Testament Krzywoustego - dzielnice
start learning
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
start learning
1226
Założenie Uniwersytetu w Krakowie
start learning
1364
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
15 lipca 1410
Hołd Pruski
start learning
1525
Wielka bitwa z Zakonem Krzyżackim
start learning
1409-1410
Unia Lubelska
start learning
1569
Potop Szwedzki
start learning
1655
Odsiecz Wiedeńska
start learning
1683
I rozbiór Polski
start learning
1772
Sejm Czteroletni zwany Wielkim
start learning
1788-1792
Konstytucja 3 Maja
start learning
1791
II rozbiór Polski
start learning
1793
Powstanie Kościuszkowskie
start learning
1794
III rozbiór Polski
start learning
1795
Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
start learning
1807
Utworzenie Królestwa Polskiego
start learning
1815
Powstanie Listopadowe
start learning
1830-1831
Wiosna Ludów
start learning
1848
Odkrycie Ameryki
start learning
1492
Powstanie Styczniowe
start learning
1863-1864
Rewolucja Październikowa
start learning
1917
I wojna Światowa
start learning
1914-1918
Odzyskanie Niepodległości przez Polskę
start learning
11 listopada 1918
Uchwalenie Konstytucji Rzeczpospolitej
start learning
1997
Przyjęcie Polski do NATO
start learning
1999
Przyjęcie Polski do UE
start learning
2004

You must sign in to write a comment