Historia 3500 r.p.n. e - 1466 r.n.e

5  1    54 flashcards    misix13
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
3500 r.p.n.e
start learning
Wynalezienie pisma przez Sumerów. Początek historii.
3100 r.p.n.e
start learning
Utworzenie państwa w Egipcie.
ok. 2500 r.p.n. e- ok. 1800 r.p.n.e
start learning
Rozkwit cywilizacji w dolinie Indusu.
ok. 1700 r.p.n.e
start learning
Początki cywilizacji chińskiej
XI i X w. p.n.e
start learning
Powstanie królestwa Izraela
776 r.p.n.e
start learning
Pierwsze odnotowane Igrzyska Olimpijskie
753 r.p.n.e
start learning
Założenie Rzymu
schyłek VI w. p.n.e
start learning
Początki demokracji ateńskiej
ok. 500 r.p.n.e
start learning
Utworzenie republiki rzymskiej
V w.p.n.e
start learning
Czasy Peryklesa w Atenach
49 r.p.n.e
start learning
Obalenie republiki rzymskiej przez Juliusza Cezara
30 r.p.n.e
start learning
Oktawian pierwszym cesarzem Cesarstwa rzymskiego
ok. 8 r.p.n.e
start learning
Narodziny Jezusa Chrystusa
64 r.n.e
start learning
Pierwsze prześladowania chrześcijan
313 r.n.e
start learning
Zgoda cesarza Konstantyna Wielkiego na wyznawanie chrześcijaństwa
380 r.n.e
start learning
Chrześcijaństwo religią państwową Imperium Rzymskiego
395 r.n.e
start learning
Podział cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią
476 r.n.e
start learning
Upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego
V/IV w.
start learning
chrzest krol Franków Chlodwiga
527 r.n. e - 565 r.n.e
start learning
Panowanie cesarza Bizancjum Justyniana Wielkiego
622 r.n.e
start learning
Hidrża- przeniesienie Mahometa z Mekki do Medyny
800 r.n.e
start learning
Koronacja cesarska Karola Wielkiego. Początek Imperium karolińskiego.
843 r.n.e
start learning
Traktat w Verdun. Podział Imperium karolińskiego. Początki późniejszych Niemiec i Francji.
po 955 r.n.e
start learning
Początek Królestwa Węgier
962 r.n.e
start learning
Koronacja Ottona I na cesarza odnowionego cesarstwa rzymskiego
1054 r.n.e
start learning
Wielka schizma wschodnia - rozbicie kościoła na katolicki i prawosławny
1077 r.n.e
start learning
Władca Niemiec Henryk IV pod murami Canossy
1096-1099 r.n.e
start learning
Pierwsza krucjata, zakonczona zdobyciem Jerozolimy przez Krzyżaków
1122 r.n.e
start learning
Ugoda w Wormacji - kompromis między władzą świecką a duchowną
1204 r.n.e
start learning
Zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców
1241 r.n.e
start learning
Najazd Mongołów na Węgry i Polskę
1291 r.n.e
start learning
Upadek Królestwa Jerozolimskiego
ok. 960 r.n.e
start learning
Mieszko I księciem Polan
966 r.n.e
start learning
Chrzest Polski
1000 r.n.e
start learning
Najazd Gnieźnieński
1025 r.n.e
start learning
Koronacja Bolesława Chrobrego
1138 r.n.e
start learning
śmierć Bolesława Krzywoustego i początek rozbicia dzielnicowego Polski
1230 r.n.e
start learning
Przybycie krzyżaków do ziemi chełmińskiej
1241 r.n.e
start learning
Bitwa pod Legnicą
1308-1309 r.n.e
start learning
Zajęcie Gdańska i Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
1320 r.n.e
start learning
Koronacja królewska Władysława Łokietka
1333-1370 r.n.e
start learning
Panowanie Kazimierza Wielkiego - ostatniego króla z dynastii Piastów
1343 r.n.e
start learning
Pokój wieczysty w Kaliszu
1364 r.n.e
start learning
Zalożenie Akademii Krakowskiej
1370 r.n.e
start learning
Unia polsko-węgierska. Ludwik Wegierski królem Polski.
1385 r.n.e
start learning
Umowa o unii polsko-litewskiej w Krewie
1386 r.n.e
start learning
Zawarcie unii polsko-litewskiej. Władysław Jagięłło królem Polski.
1409-1411 r.n.e
start learning
Wielka wojna z Krzyżakami
1410 r.n.e
start learning
bitwa pod Grunwaldem
1444 r.n.e
start learning
Zwycięstwo w bitwie pod Warną. Śmierć króla Władysława Warneńczyka w bitwie pod Warną
ok. 1450 r.n.e
start learning
Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
1453 r.n.e
start learning
Zdobycie Konstantynopola przez Turków
1454 r.n.e
start learning
Inkorporacja Prus do Polski. Wybuch wojny trzynastoletniej.
1466 r.n.e
start learning
odzyskanie pomorza gdańskiego przez Polskę

You must sign in to write a comment