Historia 3

 0    126 flashcards    magworena
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Rozkwit stylu romańskiego
start learning
1055
Założenie uniwersytetu w Bolonii
start learning
1088
Synod w Clermont
start learning
1095
Początek pierwszej krucjaty
start learning
1096
Zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców
start learning
1099
Powstanie "Pieśni o Rolandzie"
start learning
1100
Założenie zakonu joannitów
start learning
1113
Powstanie zgromadzenia templariuszy
start learning
1119
Śmierć Bolesława Krzywoustego. Początek rozbicia dzielnicowego Polski.
start learning
1138
Wypędzenie z kraju najstarszego syna Bolesława Krzywoustego - Władysława Wygnańca.
start learning
1146
Zjazd w Łęczycy.
start learning
1180
Założenie zakonu krzyżackiego.
start learning
1190
Zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców.
start learning
1204
Początek imperium mongolskiego.
start learning
1206
Powstanie zakonu franciszkanów.
start learning
1209
Lokacja Złotoryi
start learning
1211
Podpisanie Wielkiej Karty Swobód w Anglii.
start learning
1215
Założenie zakonu dominikanów.
start learning
1216
Lokacja środy śląskiej.
start learning
1220
Pierwsza w Polsce lokacja wsi na prawie niemieckim.
start learning
1221
Klęska książąt ruskich w bitwie z Mongołami nad rzeką Kałką.
start learning
1223
Sprowadzenie krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego.
start learning
1226
Śmierć Czyngis-Chana. Zjazd w Gąsawie i zabójstwo Leszka Białego.
start learning
1227
Nadanie polskiemu rycerstwu pierwszego przywileju przez Władysława Laskonogiego.
start learning
1228
Nadanie krzyżakom ziemi chełmińskiej przez Konrada Mazowieckiego.
start learning
1230
Lokacja Chełmna przez krzyżaków.
start learning
1233
Śmierć wielkiego chana Ugedeja. Najazd mongolski na Polskę. Bitwa pod Legnicą.
start learning
1241
Wybuch powstania Prusów przeciwko Krzyżakom.
start learning
1260
Początek wyprawy Marca Polo
start learning
1272
Śmieć Tomasza z Akwinu
start learning
1274
Zakończenie podboju ziem pruskich przez Krzyżaków.
start learning
1283
Koronacja Przemysła II
start learning
1295
Koronacja Wacława II
start learning
1300
Powrót Władysława Łokietka do kraju
start learning
1304
Opanowanie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków. Przeniesienie stolicy krzyżackiej z Wenecji do Malborka
start learning
1309
Opanowanie Wielkopolski przez Władysława Łokietka
start learning
1314
Koronacja Władysława Łokietka
start learning
1320
Bitwa pod Płowcami
start learning
1331
Zjazd w Wyszehradzie. Zrzeczenie się do praw polskiego tronu przez Jana Luksemburskiego.
start learning
1335
Początek wojny stuletniej.
start learning
1337
Zawarcie pokoju z zakonem krzyżackim w Kaliszu. Początek budowy Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
start learning
1343
Podbój Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego
start learning
1340-1366
Bitwa pod Crecy.
start learning
1346
Wybuch epidemii dżumy
start learning
1347
Zawarcie pokoju z Czechami w Namysłowie.
start learning
1348
Ufundowanie przez Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej.
start learning
1364
Śmierć Kazimierza Wielkiego. Koronacja Ludwika Węgierskiego na króla Polski.
start learning
1370
Wydanie przywileju w Koszycach dla polskiej szlachty.
start learning
1374
Bitwa na Kulikowym Polu
start learning
1380
Koronacja Jadwigi na Króla Polski.
start learning
1384
Zawarcie unii personalnej Polski i Litwy w Krewie. Koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski.
start learning
1385
Klęska wojsk chrześcijańskich w bitwie z Turkami pod Nikopolis.
start learning
1396
Początek wielkiej wojny z Krzyżakami.
start learning
1409
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410
Zawarcie pierwszego pokoju toruńskiego.
start learning
1411
Obrady soboru w Konstancji.
start learning
1414-1418
Spalenie Jana Husa.
start learning
1415
Przywilej czerwiński
start learning
1422
Przywilej jedleński.
start learning
1430
Koronacja polskiego władcy Władysława III na króla Węgier. Powstanie Związku Pruskiego.
start learning
1440
Bitwa pod Warną. Śmierć Władysława III Warneńczyka.
start learning
1444
Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
start learning
1445
Zdobycie Konstantynopola przez Turków. Zakończenie wojny stuletniej.
start learning
1453
Początek wojny trzynastoletniej.
start learning
1454
Zajęcie zamku w Malborku przez Polaków.
start learning
1457
Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie z Krzyżakami pod Świecinem.
start learning
1462
Drugi pokój toruński - koniec wojny trzynastoletniej.
start learning
1466
Odkrycie Przylądka Burz przez Bartłomieja Diaza.
start learning
1487
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Śmierć króla Kazimierza IV Jagiellończyka.
start learning
1492
Początek polskiego parlamentaryzmu.
start learning
1493
Odnalezienie drogi morskiej do Indii przez Vasco de Gamę.
start learning
1496
Namalowanie obrazu "Mona Lisa" przez Leonarda da Vinci. Uchwalenie konstytucji "Nihil Novi".
start learning
1505
Powstanie fresków Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.
start learning
1512
Bitwa pod Orszą.
start learning
1514
Zawarcie układu pomiędzy Jagiellonami i Habsburgami
start learning
1515
Wystąpienie Lutra i początek reformacji
start learning
1517
Ślub Zygmunta Starego z księżniczką włoską Boną.
start learning
1518
Rozpoczęcie podboju Meksyku przez Ferdynanda Corteza
start learning
1519
Ostatnia wojna z zakonem krzyżackim.
start learning
1519-1521
Opłynięcie kuli ziemskiej przez wyprawę pod dowództwem Ferdynanda Magellana.
start learning
1519-1522
Hołd Pruski.
start learning
1525
Koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski. Pierwsza elekcja vivente rege.
start learning
1530
Początek podboju państwa Inków przez Francisca Pizarra.
start learning
1531
Zniesienie zwierzchnictwa papieskiego nad Kościołem w Anglii przez Henryka VIII.
start learning
1534
Ogłoszenie nowej doktryny religijnej przez Jana Kalwina.
start learning
1536
Założenie zakonu jezuitów.
start learning
1539
Opublikowanie dzieła Mikołaja Kopernika "O obrotach sfer niebieskich".
start learning
1543
Obrady soboru trydenckiego
start learning
1545-1563
Przybranie przez władcę moskiewskiego Iwana IV Groźnego tytułu ara.
start learning
1547
Śmierć Zygmunta I Starego
start learning
1547
Pokój religijny w Augsburgu
start learning
1555
Zawarcie unii w Lublinie.
start learning
1569
Śmierć Zygmunta Augusta - koniec rządów dynastii Jagiellonów na polskim tronie.
start learning
1572
Noc św. Bartłomieja - rzeź hugenotów w Paryżu.
start learning
1573
Przeprowadzenie pierwszej wolnej elekcji. Ustanowienie artykułów henrykowskich i dokumentu "pacta converta"
start learning
1573
Koronacja Henryka Walezego
start learning
1574
Ucieczka Henryka Walezego z Polski
start learning
1575
Koronacja Stefana Batorego
start learning
1576
Wojna polsko-rosyjska
start learning
1577-1582
Założenie Zamościa.
start learning
1580
Odzyskanie Inflant przez Polskę.
start learning
1582
Koronacja Zygmunta III Wazy
start learning
1587
Powstanie Kozackie pod wodzą Krzysztofa Kosińskiego.
start learning
1591-1593
Założenie Akademii Zamoyskiej.
start learning
1594
Zawarcie unii brzeskiej pomiędzy prawosławnymi i katolikami
start learning
1596
Pozbawienie Zygmunta III Wazy tronu szwedzkiego.
start learning
1599
Początek wojny ze szwecją o inflanty
start learning
1600
Interwencja polska w Rosji - dimitriady.
start learning
1604-1613
Zwycięstwo polskie nad Szwedami w bitwie pod Kircholmem.
start learning
1605
Wybuch rokoszu Zebrzydowskiego.
start learning
1606
Zwycięstwo wojsk polskich nad Rosją pod Kłuszynem.
start learning
1610
Kapitulacja polskiej załogi Kremla.
start learning
1612
Wybuch wojny trzydziestoletniej.
start learning
1618
Klęska w bitwie z Turkami pod Cecorą.
start learning
1620
Bitwa pod Chocimiem.
start learning
1621
Zwycięstwo nad Szwedami w bitwie morskiej pod Oliwą.
start learning
1627
Śmierć Zygmunta III Wazy i objęcie tronu przez jego syna Władysława IV.
start learning
1632
Zawarcie pokoju z Rosją w Polanowie.
start learning
1634
Początek wojny domowej w Anglii
start learning
1642
Wstąpienie na tron francuski Ludwika XIV
start learning
1643
Podpisanie pokoju westalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią. Śmierć Władysława IV. Wybuch powstania pod wodzą Bohdana Chmielnickiego.
start learning
1648
Początek potopu szwedzkiego. Oblężenie klasztoru na JAsnej Górze.
start learning
1655
Koronacja Jana III Sobieskiego.
start learning
1674
Zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod Wiedniem.
start learning
1683
Śmierć króla Jana III Sobieskiego.
start learning
1696
Zawarcie pokoju z Turcją w Karłowicach
start learning
1699

You must sign in to write a comment