Headway intermediate Unit 9

 0    98 flashcards    ilonastrauss
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pełen akcji
start learning
action-packed
nałogowiec
start learning
addict
wieczność
start learning
ages
aresztować
start learning
arrest
zawstydzony
start learning
ashamed
saldo rachunku
start learning
balance of account
być cierpliwym
Bądź cierpliwy, proszę, tylko jej odpiszę.
start learning
bear with
Please, bear with me while I text her back.
krew
Krew jest czerwona i gęsta.
start learning
blood
Blood is red and dense.
zawracać głowę
start learning
bother
burza mózgów
Zanimy zaczniemy pracować nad raportem, spotkajmy się i zróbmy burzę mózgów.
start learning
brainstorm
Before we start working on the report, let's have a meeting and brainstorm some ideas together.
kumpel
On jest moim kumplem!
start learning
buddy
He's my buddy!
terroryzować, znęcać się nad słabszymi
Małe dzieci mogą się wystraszyć, gdy starsze dzieci terroryzują je na placu zabaw.
start learning
bully
Little children can be scared when bigger children bully them in the playground.
wpadać na coś
start learning
bump into
włamanie
start learning
burglary
sprzątać
Muszę posprzątać mieszkanie zanim przyjdą goście.
start learning
clean up
I have to clean the flat up before the guests come.
jasny, czyścić
start learning
clear
uznawać za winnego
start learning
convict
doradca
start learning
counsellor
ciekawy, ciekawski, wścibski
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
start learning
curious
Timmy is very curious of the world.
zdecydowany
start learning
determined
cyfra
Podali mi czterocyfrowy kod PIN.
start learning
digit
I was given a four-digit PIN code.
tuzin
start learning
dozen
dysfunkcyjny
start learning
dysfunctional
oszczędzać
Obecnie musimy oszczędzać.
start learning
economize
These days we need to economize.
efektywny
start learning
effective
najstarszy
start learning
eldest
spotkanie, zetknięcie
Ich spotkanie było tak krótkie, że Jane nie była nawet pewna, czy jeszcze pamięta Arnolda.
start learning
encounter
Their encounter had been so brief, Jane wasn't even sure she remembered Arnold.
wchodzić
start learning
enter
eksplodować
start learning
explode
bez twarzy
start learning
faceless
skrytykować kogoś
start learning
find fault with someone
oszustwo
oszustwo przy użyciu karty kredytowej
start learning
fraud
credit card fraud
dostać się do
start learning
get throught to
szeroko się uśmiechać
start learning
grin
sala gimnastyczna
start learning
gym
przekazać
start learning
hand over
dyrektor szkoły
start learning
head teacher
heroina
start learning
heroin
sięgnąć dna
start learning
hit rock bottom
bezdomny
start learning
homeless
kara więzienia
start learning
imprisonment
w kontakcie
start learning
in touch
więzienie, więzić
W tamtym roku oni wsadzili jej ojca do więzienia
start learning
jail
They jailed her father last year.
przewracać
Przepraszam, nie chciałem cię przewrócić.
start learning
knock over
I'm sorry, I didn't mean to knock you over.
skrzynka na listy
start learning
letter box
światło, jasny, zapalać, widno
start learning
light
limit
start learning
limit
Kosz na śmieci
start learning
litter bin
Znależć
start learning
locate
robić scenę
Proszę, nie rób sceny.
start learning
make a scene
Please, don't make a scene.
pilnuj swojego nosa
start learning
mind your own business
wybuch
wybuch gniewu
start learning
outburst
outburst of anger
byc szczęsliwym
start learning
fell / be/ over the moon
przekroczony, przekroczyć
start learning
overdrawn
przechodzień
W pobliżu były setki przechodniów, ale żaden nie zatrzymał się, by pomóc staruszce, która przewróciła się na ulicy.
start learning
passer-by
There were hundreds of passers-by, but none stopped to help the old lady who had fallen over on the street.
bez grosza
Pamiętam czasy, gdy byłem młodym studentem bez grosza.
start learning
penniless
I remember the days when I was a penniless young student.
dzwonic do programu na żywo
start learning
phone in
chodzić na wagary
Kto chodzi na wagary tuż przed świętami?
start learning
play truant
Who plays truant just before Christmas?
więzienie
Życie w więzieniu jest niebezpieczne.
start learning
prison
Life in prison is dangerous.
ochraniać
start learning
protect
kara
start learning
punishment
cel
Muszę znaleźć w życiu jakiś cel.
start learning
purpose
I need to find some purpose in life.
kontynuować
start learning
pursue
kolejka
Nigdy w życiu nie widziałem tak długiej kolejki!
start learning
queue
I haven't seen such a long queue in my entire life!
pokwitowanie, paragon
Czy ma pan paragon?
start learning
receipt
Have you got the receipt?
zarejestrować
start learning
register
zrehabilitować
start learning
rehabilitate
wypuszczać
Złapaliśmy trzy duże ryby, ale wypuścimy je z powrotem do wody, zamiast zabierać je do domu.
start learning
release
We caught three big fish, but we're going to release them back into the water rather than take them home.
uspokojony, odczuwający ulgę
Poczułem zbyt wielką ulgę aby powiedzieć cokolwiek.
start learning
relieved
I was too relieved for a long moment to say anything.
sprawiedliwość naprawcza
start learning
restorative justice
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.
start learning
rude
Your remark was really rude.
nieporządny, niechlujny
Jesteś taki niechlujny! Może kupiłbyś sobie porządny garnitur?
start learning
scruffy
You're so scruffy! How about you buy a decent suit?
okradać sklepy
start learning
shop-lift
pracownik socjalny
start learning
social worker
szycie
Niektóre małe szwy możesz próbować usunąć samodzielnie.
start learning
stitch
Some of the small stitches you may try to remove on your own.
zatrzymać się w miejscu, stanąć jak wryty
start learning
stop dead
przejść jak burza
powiedziałem mu prawdę o niej i odszedł rozwścieczony
start learning
storm off
I told him the truth about her and he stormed off
rzeczy, sprzęt, upychać, napychać
start learning
stuff
oszołomiony
start learning
stunned
podejrzany
start learning
suspect
temperatura
Miała temperaturę trzydzieści dziewięć stopni i jej matka się martwiła.
start learning
temperature
She had a temperature of thirty nine degrees and her mother was worried.
kradzież
start learning
theft
nieśmiały
start learning
timid
drżeć
start learning
tremble
miejski
Czuła się uwięziona w miejskiej dżungli, więc przeniosła się na wieś.
start learning
urban
She felt trapped in the urban jungle, so she moved to the country.
ofiara
start learning
victim
przemoc
Nie ma nic gorszego od przemocy wobec dzieci.
start learning
violence
There is nothing worse than violence against children.
data ważności
start learning
expiry date
saldo rachunku bieżącego
start learning
current account balance
numer rachunku
start learning
account number
trzycyfrowy numer zabezpieczający
start learning
a three-digit security number
uciekać
Rabusie uciekli już z miejsca przestępstwa.
start learning
flee - fled - fled
The robbers have already fled the scene of the crime.
złodziej, rabuś
start learning
a thief, a robber
rabunek,
start learning
robbery,
wyczerpanie
Wyczerpanie zasobów naturalnych jest problemem ekologicznym.
start learning
exhaustion
The exhaustion of natural resources is an environmental problem.
rozbić się, kraksa
start learning
crash
ulżyć
start learning
relieve
waluta
start learning
currency

You must sign in to write a comment