Grama to nie drama PL-ENG - 25/50

 0    6 flashcards    naukopedia.com
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I had been looking for my dog for half an hour when I found him in the bedroom.
To jest czas past perfect continous, którego używamy do czynności zaprzeszłej czyli mającej miejsce dłuższy czas w przeszłości przed inną czynnością.
start learning
Szukałem mojego psa przez pół godziny, kiedy znalazłem go w sypialni.
When he came to job, I had tried to open the safe myself. vs When he came to job, I had been trying to open the safe myself.
start learning
Kiedy przyszedłem do pracy, spróbowałem (wcześniej) otworzyć sejf. vs Kiedy przyszedłem do pracy, próbowałem (wcześniej) otworzyć sejf.
Past Perfect i Past Perfect Continus używamy, gdy czynność wydarzyła się przediną czynnością, ale continus trwa dłuższy czas...
John failed the test because he hadn't been studing long enough
start learning
John nie zdał egzaminu, ponieważ nie uczył się wystarczająco długo.
When we got married we have been together for 3 years.
start learning
Kiedy się pobieraliśmy, byliśmy razem przez 3 lata.
When I woke up, the children had got up
start learning
Kiedy się obudziłem, dzieci wstały
When I woke up, the children hadn't been sleeping for two hours
start learning
Kiedy się obudziłem, dzieci nie spały już od dwóch godzin

You must sign in to write a comment