glossika3 2601-2625

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
It takes longer by train than car.
start learning
Podróż pociągiem trwa dłużej niż samochodem.
Walter did worse than I did on the test.
start learning
Walter napisał test gorzej niż ja.
My friends arrived earlier than I expected.
start learning
Moi przyjaciele przybyli wcześniej, niż oczekiwałem.
The buses run more often than the trains.
start learning
Autobusy kursują częściej niż pociągi.
There were a lot of people on the bus. It was more crowded than usual.
start learning
W autobusie było wielu ludzi. Był bardziej zatłoczny niż zwykle.
Could you speak a bit more slowly?
start learning
Czy mógłbyś mówić trochę wolniej?
This bag is slightly heavier than the other one.
start learning
Ta torba jest trochę cięższa niż ta druga.
Her illness was far more serious than we thought at first.
start learning
Jej choroba była znacznie poważniejsza, niż myśleliśmy na początku.
I've waited long enough and I‘m not waiting any longer.
start learning
Czekałem wystarczająco długo i nie mam zamiaru czekać ani chwili dłużej.
We expected their house to be very big, but it's no bigger than ours.
start learning
Spodziewaliśmy się, że ich dom będzie bardzo duży, ale nie jest większy niż nasz.
This hotel is better than the other one, and it's no more expensive.
start learning
Ten hotel jest lepszy niż ten drugi, ale nie jest droższy.
What time should we leave? — The sooner the better.
start learning
O której powinniśmy wyjść? - Im wcześniej tym lepiej.
When you're traveling, the less luggage you have the better.
start learning
Kiedy podróżujesz, im mniej masz bagażu, tym lepiej.
The sooner we leave, the earlier we'll arrive.
start learning
Im szybciej wyjdziemy, tym wcześniej dotrzemy na miejsce.
The more I thought about the plan, the less I liked it.
start learning
Im więcej myślę o planie, tym mniej mi się to podoba.
The shopping mall wasn't as crowded as usual. - The shopping mall was less crowded than usual.
start learning
Centrum handlowe nie było tak zatłoczone jak zwykle. - Centrum handlowe było mniej zatłoczone niż zwykle.
I don't know as many people as you do. - I know fewer people than you do.
start learning
Nie znam tak wielu ludzi jak ty. - Znam mniej ludzi niż ty.
I'm sorry I'm late. I got here as fast as I could.
start learning
Przepraszam, za spóźnienie. Przyszedłem tak szybko, jak tylko mogłem.
You‘re free to have as much food as you want.
start learning
Możesz jeść tyle, ile chcesz.
Could you send me the money as soon as possible?
start learning
Mógłbyś wysłać mi pieniądze tak szybko, jak to możliwe?
Gas is twice as expensive as it was a few years ago.
start learning
Gaz jest dwa razy droższy niż kilka lat temu.
Tom's salary is the same as mine. - Tom gets the same salary as me.
start learning
Wynagrodzenie Toma jest takie samo jak moje. - Tom dostaje takie samo wynagrodzenie jak ja.
They have more money than we do. - They have more money than us.
start learning
Oni mają więcej pieniędzy niż my.
I can't run as fast as he can. - I can't run as fast as him.
start learning
Nie umiem biegać tak szybko jak on.
The film we just watched was the most boring movie I've ever seen.
start learning
Film, który właśnie oglądaliśmy, był najnudniejszym filmem, jaki kiedykolwiek widziałem.

You must sign in to write a comment