Genetyka cz. II

 0    11 flashcards    piekarskajustyna
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
I prawo Mendla
start learning
(prawo czystości gamet) Do każdej gamety dostaje się jeden allel z danej pary.
krzyżówka testowa (wsteczna)
start learning
Polega na krzyżowaniu z homozygotą recesywną i pozwala na wykazanie heterozygotyczności testowanego osobnika.
II prawo Mendla
start learning
(Prawo niezależnego dziedziczenia) Poszczególne geny dziedziczą się niezależnie od siebie.
Autosomy
start learning
Trzy pary chromosomów. Chromosomy te są takie same u obu płci, nie pozwalają na odróżnienie samca od samicy.
Heterochromosomy
start learning
Chromosomy płci. Tworzy je tylko jedna para chromosomów. Odmienne u samca i samicy. Samice posiadają dwa identyczne chromosomy X, natomiast samce mają jeden chromosom X i jeden chromosom Y.
Heterogametyczność męska
start learning
(np. u muszki owocowej) Samiec posiada jeden chromosom X i jeden chromosom Y.
Heterogametyczność żeńska
start learning
(np. u kury domowej) Samica posiada jeden chromosom X i jeden chromosom Y.
gen SRY
start learning
gen ten koduje białko regulatorowe, które kontroluje ekspresję różnych genów związanych z rozwojem zawiązków gonad.
Częstość zachodzenia Crossing-over
start learning
dla genów położonych daleko od siebie częstość crossing-over będzie duża, natomiast dla genów położonych blisko siebie będzie mała.
teoria chromosomowo-genowa dziedziczenia
start learning
- Każdy gen zajmuje w chromosomie określone miejsce, czyli locus, - Geny ułożone są w chromosomie liniowo, - Geny leżące na jednym chromosomie tworzą grupę sprzężoną, a geny sprzężone dziedziczą się niezgodnie z drugim prawem Mendla.
Transpozony
start learning
Niewielkie odcinki DNA, które są zdolne do przemieszczania się z jednego chromosomu na inny, gdzie ulegają włączeniu.

You must sign in to write a comment