Genetyka behawioralna 2

 0    49 flashcards    JAGODKAOLE
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Po kim dziedziczymy instynkt macierzyński
start learning
po ojcu (nie jestem pewna, ale ekspresja genów ojcowskich wpływa na układ limbiczny, więc w sumie może być)
Penetracja genu
start learning
miara populacyjna, częstość z jaką u danych osobników manifestuje się fenotypowo jakaś cecha, (np. 0,5 gdy występuje u co drugiej osoby)
Co to jest gen?
start learning
funkcjonalna jednostka dziedziczenia z chemicznego punktu widzenia, liniowy odc. cząstki DNA, gen zlokalizowany na chromosomie ma 1,5 KB
Co to jest chromosom?
start learning
struktura zawierająca informację genetyczną Eucariota, składająca się z cząsteczki DNA w kompleksie z białkami i RNA
Dziedziczenie to proces...
start learning
dynamiczny
Ile genów u człowieka?
start learning
26-38 tys. (nawet do 50 tys) Różnie wieści głoszą, czytałam ostatnio, że od 27 - 150 tys. u człowieka.
Dominacja niepełna
start learning
1:2:1 gdy fenotyp heterozygoty różni się od fenotypu obu homozygot
Pojęcie 'fitness' definiuje się jako
start learning
s-1
typy selekcji
start learning
stabilizująca, kierunkowa, różnicująca (nie mylić z typami selekcji uwagi;)
dryf genetyczny
start learning
losowe zmiany częstości genów zachodzące na skutek ograniczonej ilości reprodukcyjnej w populacji, w wyniku dryfu zwiększa się różnica między populacjami a zmniejsza w obrębie populacji
heterozygota
start learning
allele jakiegoś gnu u osobnika są różne
homozygota
start learning
allele jakiegoś genu u osobnika są takie same
Liczba alleli w komórkach autosomalnych = 8, ile będzie w płciowych?
start learning
4
choroba ekogenetyczna
start learning
np. fawizm - gen ulega ekspresji, gdy jest obecny pewien element środowiska, (po spożyciu surowego bobu lub zetknięciu się z jego pyłkiem ---> silna anemia)
Przyczyna aneuploidalności
start learning
nondysjunkcja wywołana brakiem podziałów centromeró w czasie mejozy, zaburzenia koniugacji i segregacji chromosomu w mejozie
Średnia odziedziczalność u bliźniąt
start learning
50%
Częstość alleli w pierwszym pokoleniu
start learning
0,5
Wzór na wtórną migrację
start learning
II = H -PH + (1 - H) * P; Wzór częstości wstępowania allelu po migracji: 2π = mp + (1 - m) * p
Czy IQ zależy od pozycji społecznej?
start learning
Tak, podobno początkowo (dzieciństwo) na IQ ma duży wpływ to co robimy a dobra pozycja społeczna daje nam lepsze szanse na ćwiczenie mózgu etc. Ale jak jesteśmy starsi (po 16 r.ż.) to ujawnia się więcej wpływów genetycznych. Więc sama nie wiem
Liczba alleli w komórce autosomalnej = 5, ile wynosi w płciowej?
start learning
5/2
Cechy kodu genetycznego
start learning
trójkowy, niezachodzący, bezprzecinkowy, zdegenerowany, zdeterminowany, uniwersalny
Supresja
start learning
znoszenie efektów fenotypowych mutacji w w wyniku drugiej mutacji (np. ponowna zmiana ramki odczytu) ALE TEŻ znoszenie efektów fenotypowych jednych genów przez inne
Mutacje zmiany sensu
start learning
na skutek: -tranzycji: A <-> G (puryny na puryny) lub -transwersji: (puryny na pirymidyny lub odwrotnie) A <-> C jeden kodon oznaczający aminokwas zmienia się w inny kodon oznaczający inny aminokwas.
Twinning
start learning
proces mogący wystąpić gdy bliźnięta często się widują, np. są razem wychowywane DZT lub MZT
Wzór na komponent dziedziczenia
start learning
G = A + D + I A - addytywny D - dominacyjny I - interaktywny
Tło genetyczne
start learning
odp. z kartki - gdy dwóch osobników ma ten sam gen, moim zdaniem po prostu mówimy tak gdy coś jest zdeterminowane genetycznie, gdy ma znaczącą statystycznie korelacje, ale nie jestem pewna...
Ekspresja i penetracja genu zależą od
start learning
Zależy od tła genetycznego (liczby osób posiadających dany gen w populacji i liczby nie posiadających), warunków środowiskowych (od nich zależy czy jest pełna czy niepełna) np. temperatura, odżywianie, płeć, wiek.
Aberracja chromosomowa
start learning
mutacja chromosomowa polegająca na zmianie w liczebności lub struktury dziedziczonych chromosomów. Zachodzi: a) spontanicznie B) pod wpływem czynników mutagenowych: - prom. UV - prom. jonizujące - wys. temp.
Układ chromosomów 2n + 2 to...
start learning
tetrasomia
Co jest niezbędne do zaistnienia efektu specjacji? (czyli powstania nowych gatunków organizmów)
start learning
Izolacja pól genowych.
Allele wielokrotne
start learning
w danej populacji występują więcej niż dwa allele jednego genu np. grupy krwii (A, B, O, AB) (ale jeden osobnik i tak ma tylko dwa allele danego genu i jedną grupę krwii, po prostu opcji jest więcej)
Następstwa kojarzenia wybiórczego (doboru partnerskiego)
start learning
zwiększenie zmienności genetycznej w populacji
Zjawisko: mężczyzna mieszkający w dolinie przeprowadził się na długi czas do obszaru górskiego i po pewnym czasie jego organizm zaczął się przyzwyczajać do nowych warunków
start learning
ADJUCJA
Gdyby mężczyzna przeprowadził się z dolin do obszaru górskiego na stałe i jego organizm przyzwyczaił się do nowych warunków to...
start learning
właściwości przystosowawcze zostaną odziedziczone przez jego dzieci
Jak stwierdzić czy zróżnicowanie organizmów występuje w obrębie rasy czy w obrębie gatunku?
start learning
Swobodnym krzyżowaniem w obrębie gatunku. (czysta teoria)
Specjacja to...
start learning
proces kształtowania się nowego gatunku
W pokoleniu F1 otrzymano fenotypy 75:25. Jakie były genotypy rodziców?
start learning
Dwie heterozygoty.
Fenotyp odpowiada genotypowi gdy w chromosomach homologicznych występuje...
start learning
aa i AA
Oczy niebieskie to gen recesywny, niebieskoocy rodzice mogą mieć dzieci
start learning
tylko o oczach niebieskich
Skrzyżowanie dwóch heterozygot AaBbCcDdEe umożliwia powstanie w następnym pokoleniu
start learning
1024
Przy wstępnej kodominacji po skrzyżowaniu dwóch osobników, pod względem badanych cech F1 otrzymano fenotypy 1:2:1 Jakie były genotypy rodziców?
start learning
AB * AB
Produkty alleli kodominujących są wytwarzane
start learning
jednocześnie i niezakeżnie, przy czym każdy z nich znajduje odbicie w fenotypie
Jakie genotypy mają rodzice jeżeli dzieci mają wszystkie możliwe grupy krwii?
start learning
A0 * B0
Cechy sprzężone z płciuą
start learning
hemofilia i daltonizm
Niebieskooka daltonistka poślubiła zdrowego piwnookiego mężczyznę. Jaka część ich synów będzie niebieskookimi daltonistami?
start learning
50% (bo synowie!)
średni współczynnik odziedziczalności dla Wielkiej Piątki
start learning
z kartki 0,41
Kto wprowadził TERMIN IQ?
start learning
Lewis Terman 1916
Marker genowy
start learning
charakterystyczna właściwość organizmu wykorzystana do określenia jego genotypu; zwykle jest to obecność lub brak jakiegoś białka, albo jego występowanie w jakiejś szczególnej postaci
Białko Baara
start learning
silnie skondensowany chromosom X

You must sign in to write a comment