Future forms

 0    10 flashcards    pawlaktomasz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jutro spotykam się z członkiem zarządu, aby uzyskać porady dotyczące tego problemu.
start learning
Tommorow I have meeting with board member for some advice regarding this issue.
Zgodnie z harmonogramem wyjeżdżamy z Londynu o 19.00.
start learning
According to the schedule we leave London at 7 pm.
Jeśli dostaniesz tę pracę, będziemy mogli pozwolić sobie na nowy samochód.
start learning
If you get this job we will be able to afford a new car.
Co robisz dzisiaj wieczorem? Idziemy do kina.
start learning
What are you doing tonight? We are going to the cinema.
Nigdzie teraz nie idź! Pociąg zaraz odjeżdża!
start learning
Don't go anywhere now! The train is about to leave!
Do piątku przygotuję 5 ofert!
start learning
By friday I will have prepared 5 offers!
Do końca grudnia będę pisać tę książkę przez 10 miesięcy.
start learning
By the end of December I will have writing this book for 10 months.
Przed bramą jest kilka tysięcy fanów, którzy nie kupili biletów. Będziemy mieć problem!
start learning
In front of the gate there are a few thousand fans who didn’t buy tickets. We are going to have a problem!
Spójrz na chmury! Będzie padać.
start learning
Look at the clouds! It's going to rain.
Jutro mam spotkanie (sam je zaplanowałem).
start learning
Tommorow I'm having a meeting.

You must sign in to write a comment