Focus 05 - geography

 0    142 flashcards    superjusta
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zatoka
start learning
bay
wybrzeże
start learning
coast
kontynent
start learning
continent
tama
start learning
dam
pustynia
start learning
desert
płynąć
start learning
flow
pogórze
start learning
foothills
lodowiec
start learning
glacier
wyspa
start learning
island
usytuować, lokalizować
start learning
locate
położenie
start learning
location
pasmo górskie
start learning
mountain range
górować nad
start learning
overlook
półwysep
start learning
peninsula
las deszczowy
start learning
rainforest
brzeg rzeki
start learning
river bank
morze
start learning
sea
dolina
start learning
valley
wulkan
start learning
volcano
klimat
start learning
climate
pęknięcie
start learning
crack
zniszczyć
start learning
destroy
zniszczenie
start learning
destruction
susza
start learning
drought
wybuchać
start learning
erupt
ewakuować
start learning
evacuate
eksplodować
start learning
explode
wygasły wulkan
start learning
extinct volcano
aktywny wulkan
start learning
active volcano
ekstremalne warunki pogodowe
start learning
extreme weather
powódź
start learning
flood
zalania, podtopienia
start learning
flooding
synoptyk
start learning
forecaster
ziemia
start learning
ground
huragan
start learning
hurricane
silne trzęsienie ziemi
start learning
major earthquake
meteorologia
start learning
meteorology
przepowiadać
start learning
predict
przewidywanie, prognoza
start learning
prediction
deszcz
start learning
rain
ratownik
start learning
rescuer
rzeka wystąpiła z brzegów
start learning
river burst its banks
wyrzucać gorące skały
start learning
send out hot rocks
trząść się
start learning
shake
uderzyć
start learning
strike
silny wiatr
start learning
strong wind
tornado
start learning
tornado
tsunami
start learning
tsunami
strefa zagrożona tsunami
start learning
tsunami zone
wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption
fala
start learning
wave
stacja meteorologiczna
start learning
weather centre
prognoza pogody
start learning
weather forecast
czerpać korzyści z
start learning
benefit from
żebrak
start learning
beggar
przedstawić historię światowej opinii publicznej
start learning
bring a story to the global community
stolica
start learning
capital city
kraj, państwo
start learning
country
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
wybrać (w drodze wyborów)
start learning
elect
elektryczność
start learning
electricity
eksportować
start learning
export
uzyskać dostęp do
start learning
get access to
służba zdrowia
start learning
health care
obszar przemysłowy
start learning
industrial area
mieszkaniec
start learning
inhabitant
przywódca
start learning
leader
lokalna społeczność
start learning
local community
nawiązać kontakt z
start learning
make contact with
megamiasto
start learning
megacity
świat zewnętrzny
start learning
outside world
przeludnienie
start learning
overpopulation
populacja, liczba ludności
start learning
population
bieda, ubóstwo
start learning
poverty
produkcja
start learning
production
zapewniać, dostarczać
start learning
provide
uświadamiać coś (opinii publicznej), zwiększać świadomość czegoś
start learning
raise awareness of sth
bieżąca woda
start learning
running water
poziom życia
start learning
standard of living
wódz plemienia
start learning
tribal chief
członkowie plemienia
start learning
tribal people
plemię
start learning
tribe
obyczaje, zwyczaje
start learning
way of life
zanieczyszczenie powietrza
start learning
air pollution
jakość powietrza
start learning
air quality
zmiana klimatu
start learning
climate change
wylesienie
start learning
deforestation
zagrożone rośliny
start learning
endangered plants
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
zagrożone dzikie rośliny i zwierzęta
start learning
endangered wildlife
środowisko naturalne
start learning
environment
globalne ocieplenie
start learning
global warming
nielegalna wycinka drzew
start learning
illegal logging
żarówka energooszczędna
start learning
low-energy light bulb
roztopić
start learning
melt
na skalę światową
start learning
on a global scale
ekologiczny, naturalny
start learning
organic
uzyskać plony
start learning
produce crops
transport publiczny
start learning
public transport
odtworzyć
start learning
recreate
przetwarzać, ponownie wykorzystywać
start learning
recycle
pojemnik do segregacji odpadów
start learning
recycling bin
energia odnawialna
start learning
renewable energy
oszczędzać energię
start learning
save energy
oszczędzać energię elektryczną
start learning
save electricity
panel słoneczny
start learning
solar panel
ugryźć
start learning
bite
klatka
start learning
cage
bydło
start learning
cattle
delfin
start learning
dolphin
samica słonia
start learning
female elephant
Samica goryla
start learning
female gorilla
koza
start learning
goat
stado
start learning
herd
rekin
start learning
shark
trąba
start learning
trunk
wieloryb
start learning
whale
ożywić
start learning
bring alive
gadżet
start learning
gadget
innowacja
start learning
innovation
błyskawiczna komunikacja
start learning
instant communication
mapa interaktywna
start learning
interactive map
Połączenie z Internetem
start learning
Internet connection
technologia satelitarna
start learning
satelite technology
założyć, uruchomić
start learning
set up
udostępnić, podzielić się
start learning
share
przesłać, wrzucić (do internetu)
start learning
upload
wirtualny
start learning
virtual
dotyczyć, dotykać
start learning
affect
stojak na rowery
start learning
bicycle rack
natknąć się
start learning
come across
rozszerzać, powiększyć, rozbudować
start learning
expand
badać, zwiedzać
start learning
explore
centraa, siedziba główna
start learning
headquarters
całkowicie wyzdrowieć
start learning
make a complete recovery
zawdzięczać
start learning
owe
zredukować, obniżyć
start learning
reduce
zniżka, obniżka
start learning
reduction
chirurg
start learning
surgeon
otaczać
start learning
surround
nieprzytomny
start learning
unconscious
pionowy
start learning
vertical

You must sign in to write a comment