fizyka prawa

 0    11 flashcards    mizuno
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1zasada dynamiki newtona
start learning
Jeśli na ciało nie działają żadne siły lub gdy działają siły wzajemnie się równoważące, to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub spoczywa.
2 zasada dynamiki newtona
start learning
Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do wypadkowej siły F działającej na to ciało i odwrotnie proporcjonalne do masy tego ciała.
3 Zasada dynamiki newtona
start learning
Jeżeli jedno ciało działa siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa siłą na pierwsze. Siły wzajemnego oddziaływania mają takie same wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia.
zasada zachowania energii mechanicznej
start learning
Jeśli pomiędzy ciałami układu działają siły grawitacyjne lub siły sprężystości, a siła zewnętrzna nie wykonuje pracy, to energia mechaniczna układu jest stała.
1 zasada termodynamiki
start learning
Energię wewnętrzną ciała możemy zmienić albo przez wykonanie pracy, albo przez przekazanie ciepła. Może także nastąpić równoczesne wykonywanie pracy i przekazywanie ciepła.
zasada zachowania ladunku
start learning
W układzie ciał izolowanych elektrycznie od otoczenia całkowity ładunek nie ulega zmianie. Ładunek może jedynie przemieszczać się z jednego ciała (lub jego części) do innego ciała (lub
prawo kirchtoffa
start learning
W połączeniu równoległym odbiorników suma natężeń prądów w poszczególnych odbiornikach jest równa natężeniu prądu dopływającego do rozgałęzienia.
prawo ohma
start learning
Natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego między jego końcami.
Prawo odbicia swiatla
start learning
kąt odbicia = kąt padania
prawo archimedesa
start learning
Na każde ciało zanurzone w cieczy (gazie) działa skierowana pionowo ku górze siła wyporu, równa co do wartości ciężarowi cieczy (gazu) wypartej (wypartego) przez to ciało.
prawo równowagi dźwigni
start learning
Iloczyn wartości siły F1 i długości jej ramienia r1 musi być równy iloczynowi wartości siły F2 i długości jej ramienia r2.

You must sign in to write a comment