FIZJOLOGIA MIĘSNIA SERCOWEGO ćw 2

 0    55 flashcards    smolskamarysia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
miocyty węzła zatokowego --> rola
start learning
rozrusznik (chronotropizm, HR)
miozycty węzła przedsionkowo - komorowego
start learning
przewodzenie przewodzenia do komór(dronotropizm) kontrola rytmu pobudzen
miocyty układu komorowego, pęczek Hisa odnogi -- rola
start learning
przewodzenie pobudzenia w komorach oraz z układu bodżcowo - przewodzącego na błonę kardiomoiocytow
zespólnie komórkowe (przedsionków i komór)
start learning
pobudzenie jednoczesne i brak straty siły
pobudzenie miocytow przedsionków =>
start learning
SKURCZ przedsionków = ostateczne wypełnienie komór krwią w okresie rozkurczu komór
pobudzenie kardiomiocytów komór =>
start learning
inotropizm -> SV STROKE VOLUM
węzeł ASN
start learning
węzeł ASN in Polish
rozrusznik
węzeł AVN
start learning
kontrola opóźnienia pobudzenia komór (obniże nei przewodzenia do ~0.05 m/s
pęczek hisa wł Purkinjego
start learning
szybkie przewodzenie - pobudzenie kadiomiocytów[pęczek hisa 2.5 ]; 2.5 - 4.5 m/s
właściwości złącza AV
start learning
1zwolnienie przewodzenia do 0.05 ,2 brak automatyzmu 3sumowanie potencjalów 4 mala amplituda i dynamika poten.
rola złącza AV
start learning
opuźnienie skurczu komór, kontrola częstości i rytmu pobudzeń docierających do komór
komórki P
start learning
powolna samoistna depolaryzacja - przedpotencjał - podstawa automatyzmu
komorki P (Pacemakery) wystepowanie
start learning
skupione w węźle zatokomy, obecne rownież w węźle przedsionkowo komorowym
i - rzędowy ośrodek automatyzmu serca
start learning
węzeł zatokowy (rozkrusznik) 60 -90 /min
II - rzędowy ośrodek automatyzmu serca
start learning
węzeł przedsionkowo komorowy 40-50/min
III rzędowy ośrodek automatyzmu serca
start learning
układ bodźcowo p przew komorowy 20- 30 /min
co terminuje samopobudzenie
start learning
przewaga prądów dokomórkowych (Ca ++ (głównie) i Na + nad odkomórkowymi K=
powolna spoczynkowa deopolaryzacja wartości
start learning
od - 65 do -40 mV
potencjał krytyczny, wyzwala potencjał czynnościowy
start learning
- 40 mV
potencjał błonowy -40 mV --> aktywacja jonów;
start learning
Ca ++!!! szybszy --> szybka depolaryzaca i K+
potencjał czynnościowy zależny od prądów jonu?
start learning
Ca ++
co jest przyczyną repolaryzacji?
start learning
przewaga prądu odkomórkowego (K+) przy zmniejszającej się aktywności kanału odkomórkowego
faza 0 potencjalu czyn komór
start learning
DYNAMICZNA DEPOLARYZACJA - bo przy pot - 65 AKTYWACJA KANAŁU NA+, POTENCJAŁ OSIĄGA WARTOŚCI DODATNIĄ
FAZA 0 CD.
start learning
przy potencjałe -40 mV/-30 mV aktywacja kanałów Ca++ i K+
FAZA 1
start learning
WSTĘPNA REPOLARYZACJA | pełna inaktywacja kanałów Na+, krótkotrwala katywacja róznych kanałów K+, napłwy jonów Cl-
Faza 2
start learning
FAZA PLATEAU ok 0 mV czasowe zwolnienie repolar, = równowaga pomiędzy prądamo Ca ++ o K= (To)
wzrost HR
start learning
układ wsp, KA glukagon T3
spadek HR
start learning
N X Acetylocholina
połączenia międzykomórkowe
start learning
połączone wstawkami -> koneksony > neksus swobodna dyfuzja jonów
zamknięcie kanałów o właściwościach PROSTOWNICZYCH K1 i dokomórkowy prąd Ca++
start learning
zahamowanie fazy repolaryzacji - faza plateau
przejście fazy 2 w 3
start learning
wygaszanie prądu Ca++ i coraz większa aktywacja odkomórkowego prądu K+ (To), odpływ ład + niż naplyw, i mniejszy napór K+ na blone kom = otwatcie kanalów K1
FAZA 3
start learning
otwarcie kanałów K1 =>szybki spadek potencjału = szybka repolaryzacja
FAZA 4
start learning
osiągnięcie potencjału spoczynkowego
AKTYWACJA 3 Na+ /2 K+ ATP azy / wymiana 1 Ca++ / 3 Na + / prądy tła Na+ wolny K+
start learning
FAZA 4 utrzymywanie potencjału spoczynkowego
REFRAKCJA BEZWZGLĘDNA jakie fazy, i jaki potencjał
start learning
fazy 0 1 2 i pocz 3 powyżej - 60 mV- potencjał powyżej poziomku aktywacji kanałów sodowych (ok -65)
REFRAKCJA WZGLĘDNA jaki potencjał
start learning
obnizona pobudliwość kardiomocytu potencjał poniżej - 60 mV druga część 3 fazy i faza 4 , mozna osiągnąc pobudzenie poprzez bodziec silniejszy niz progowy
skurcz tężcowy niemożliwy bo?
start learning
długi czas refrakcji
sprzężenia elektormechaniczne w kardiomiocytach (3)
start learning
1 potencjał czynnościowy - prąd czynnościowy 2 zwiększenie stężenia Ca 2++ (w sarkoplaźmie) w odpowiedzi na depo sarkolemmy 3. wiązanie Ca++ z podjednostą C troponiny - aktywacja skurczu
depolaryzaja błony kom => wzrost stęź Ca++ mechanizmy (3)
start learning
1 napływ jonów ze środowiska zewn receptor DHP_R - kan Ca typu L 10-15% Ca++ biorących udział w skurczu 2 DIADY kanlik T / 1 pęcherzyk końcowy siateczki 3. SZYBKI NAPŁWY Ca ++ z SER receptor rianodynowy RYR(
uwalnianie wapnia przez wapń
start learning
szybki bapłwy Ca ++ z ser przez kanal / receptor RYR rianodynowy
rola Ca++ ATP aza
start learning
magazynowanie Ca ++ w SER
rola antyportów 3 NA+ /Ca++ i Ca++ ATP azy między pobudzeniem
start learning
usuwanie Ca++ z kardiomiocytu, gdy przerwa zbyt długa zbyt mało Ca++ i spadek siły skurczu
rola kanałów DHPR i RYR
start learning
napływ Ca++ do sarkoplazmy
działanie INOTROPOWE
start learning
wpływ na siłę skurczu, regulacja heterometryczna -> zmiana dlugości sarkomerów (Starlinga prawo) homeometryczna reg. --> zmina kurczliwości mierzona Pzero
działanie chronotropowe
start learning
wpływ na czas powolnej depo komórek P _> zmina częstotliwości powstawania potencjalów czynnościowych w kom P __> zmiana częstotliwości skurczów serca (HR
działanie dromotropowe
start learning
wpływ na przewodzenie potencjalów czynnościowoych zwłaszcza uklad węzeł AV
dzialanie batmotropowe
start learning
wpływ na pobudliwość miocytów w ogniskach ektotopowych
działanie tonotropowe
start learning
wpływ na napięcie mięsnia sercowego w okresie rozkurczu
unerwnie wsp serca receptory główne
start learning
GŁÓWNIE BETA 1 ADR = białko Gs > Ca > wzrost cAMP _> PKA > aktywacja kan Ca++
unerwienie serca wsp receptory dodatkowe
start learning
alfa 1 ADR b Gq -> PLC --> DAG i IP3
unerwnie wsp receptory dodatkowe cz II
start learning
BETA 2 ADR wzrost cAMP
ukła wspólczulny (wlokna wszędobylskie) wplyw na serce - efekty
start learning
tropizmy DODATNIE ++++ zmiany metab, wzrost zapotrzebowania na O2 , hamowanie wpływ n. X antagonizm pre i post synaptyczny
unerwienie przywsp m sercowego -> n X
start learning
unerwia TYLKO mięśnie przedsionków i węzly układu bodźcowo przew., mediator Ach > kanała K+ zależne, receptor M2 bG1 spadek CA spadek cAMP
układ wsp wpły na serce efekty
start learning
chronotropowow i dronotropowo ujemnie, zmniejsza siłe skurczu przedsionków,
przewaga unerwienia wsp czy pwsp w węźle SA
start learning
PWSP, działa chronotropowo i tonicznie ujemnie ------

You must sign in to write a comment