Fiszki z książki - "Manifesto of the Communist Party" (Karl Marx Frederick Engels)

 0    101 flashcards    verbs0
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

antagonisms
start learning
antagonizmy

thenceforth
start learning
odtąd

aristocracies
start learning
arystokracja

centralization
start learning
centralizacja

counterpoise
start learning
przeciwwaga

canalization
start learning
kanalizacja

bourgeoisie
start learning
burżuazja

appropriates
start learning
przywłaszcza

ideologists
start learning
ideologowie

association
start learning
stowarzyszenie

panaceów

joint-stock
start learning
akcyjny

znosi

proletarians
start learning
proletariusze

communistic
start learning
komunistyczny

presupposed
start learning
założony

literatures
start learning
literatura

incontrovertibly
start learning
bezsprzecznie

epoki

deklamowane

czartorzy

multifarious
start learning
różnorodny

powstanie

dotknięta

dethronement
start learning
detronizacja

bystrość

hypocritically
start learning
obłudnie

emancipating
start learning
emancypacja

zniesienie

absolutism
start learning
absolutyzm

mieszczanie

skrępowana

skarcić

repulsiveness
start learning
odpychanie

centralize
start learning
scentralizowanie

annotations
start learning
Adnotacje

subjection
start learning
uległość

feudalny

pałki

propertied
start learning
posiadający

originators
start learning
Pomysłodawcami

revolutionizing
start learning
rewolucjonizuje

appropriating
start learning
przywłaszczanie

enumerated
start learning
wyliczone

redressing
start learning
zadośćuczynienie

burżuazyjny

overproduction
start learning
nadprodukcja

localities
start learning
miejscowości

pitilessly
start learning
bezlitośnie

industrially
start learning
przemysłowo

barbarians
start learning
barbaria

zrównoważony

wzbudzony

pedanteria

skostnieć

enervating
start learning
enervating

self-governing
start learning
samorządnym

słowiański

subsistence
start learning
istnienie

wyrostek

stopniowanie

appropriation
start learning
Środki

antagonism
start learning
antagonizm

repudiating
start learning
odrzucenie

przedruki

monopolized
start learning
zmonopolizowany

asceticism
start learning
asceza


reproached
start learning
wyrzucał

distillers
start learning
destylatory

Marksa

narrow-mindedness
start learning
ciasnota

consecrates
start learning
konsekruje

socialistic
start learning
socjalistyczny

aneksowanie

rozwija się


najprościej

journeymen
start learning
czeladnicy

gradations
start learning
gradacje

inculcated
start learning
wpajane

prawniczy

socjalizm

reconstitution
start learning
rekonstytucja

skutkiem tego

gildii

rough-hewn
start learning
szorstki

non-existence
start learning
nieistnienia

prolongation
start learning
wydłużenie

przedruk

threateningly
start learning
groźnie

attainment
start learning
osiągnięcie

proletarian
start learning
proletariacki

oznaczał

mianowicie

wychwalany

chłosty

insurances
start learning
ubezpieczenia

self-government
start learning
samorząd

plebejusze

tautologia


You must sign in to write a comment