Fiszki z książki - "Business Administration Theory, Practice and Application" (Various)

 0    101 flashcards    verbs0
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

duplications
start learning
powielania

manufactures
start learning
produkuje

exportation
start learning
wywóz

besemerowski

enumerated
start learning
wyliczone

disablement
start learning
inwalidztwo

wrzeciona

employments
start learning
zatrudnienie

localities
start learning
miejscowości

wage-earning
start learning
wynagrodzenie

exhaustible
start learning
utrudzony

nieelastyczny

bituminous
start learning
bitumiczny

standardization
start learning
standaryzacja

zlikwidowano

interurban
start learning
międzymiastowy

intemperance
start learning
nieumiarkowanie

cultivators
start learning
kultywatory

carefulness
start learning
ostrożność

monopolistic
start learning
monopolistyczna

anthracite
start learning
antracyt


kalikony

accumulations
start learning
nagromadzenia

clearing-house
start learning
izba rozrachunkowa

practicable
start learning
wykonalny

kądziel

establishments
start learning
zakłady

reabsorbed
start learning
wchłonięte

eksport

profitably
start learning
korzystnie

consolidations
start learning
konsolidacje

superintending
start learning
inspekcyjny

distribution
start learning
dystrybucja

remediable
start learning
uleczalny

sprzątaczki

superannuation
start learning
emerytalne

industrially
start learning
przemysłowo

standardizing
start learning
normalizująca

trwa

apportionment
start learning
podział

enumeration
start learning
wyliczenie

centralization
start learning
centralizacja

uprawa

wholesaled
start learning
hurtowy

improvidence
start learning
brak zapobiegliwości

maladjustments
start learning
nieprzystosowania

narzutki

subvention
start learning
subwencja

sixty-fourth
start learning
sześćdziesiąt cztery

readjustments
start learning
ponowne dostosowanie

dworski

discontinuities
start learning
nieciągłości

importations
start learning
import

extractive
start learning
ekstraktowy

improvident
start learning
rozrzutny

oversupply
start learning
klęska urodzaju

Kałuże

unionizm

foodstuffs
start learning
artykuły spożywcze

głównie

remunerative
start learning
opłacalny

domieszka

twentyfold
start learning
dwudziestokrotnie

alleviation
start learning
ulga

sześciokrotnie

finishings
start learning
wykończenia

węgiel brunatny

Eksportowane

żeglowny

sklasyfikowane

correspondingly
start learning
odpowiednio

manufacturing
start learning
produkcja

frachty

overestimation
start learning
przewartościowanie

enunciated
start learning
sformułowanymi

ruchomości

desirability
start learning
celowość

capitalistic
start learning
kapitalistyczny

foluszniczy

periodicity
start learning
okresowość

muśliny

przedstawił

parenthetically
start learning
nawiasowo

carpentering
start learning
stolarka

inconstancy
start learning
niestałość

enumerates
start learning
wyczerpującą

odległy

inheritances
start learning
spadki

środek odżywczy

aggregated
start learning
zagregowane

diminution
start learning
zmniejszenie

production
start learning
produkcja

localization
start learning
lokalizacja

steadiness
start learning
stałość

monopolized
start learning
zmonopolizowany

inefficiently
start learning
nieefektywnie

attainments
start learning
Osiągnięcia

wychowawczy

denominated
start learning
denominowane

efficiency
start learning
skuteczność, wydajność


You must sign in to write a comment