Finanse i Ekonomia - Las Finanzas y Economía

5  1    43 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
słaba waluta
start learning
la moneda blanda
fałszywe pieniądze
sfałszowane
start learning
el dinero falso
fundusz powierniczy
start learning
el fondo mutuo
płatność w naturze
start learning
el pago en especie
płatność na konto
start learning
el pago a cuenta
weksel
start learning
la letra de cambio
dochody z giełdy
start learning
los ingresos bursátiles
dodatek na utrzymanie dzieci
start learning
la asignación familiar
bon skarbowy
start learning
el bono del Tesoro
obligacja państwowa
start learning
el bono del Estado
obligacja
papier wartościowy
start learning
la obligación
kapitał obrotowy
start learning
el capital circulante
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
start learning
el Fondo Monetario Internacional
międzybankowy rynek dewizowy
start learning
el mercado interbancario de divisas
opodatkowanie
start learning
la imposición
podatek drogowy
start learning
el impuesto de circulación
podatek gruntowy
start learning
la contribución territorial
podatek od towarów i usług
start learning
el impuesto al valor agregado
podstawa opodatkowania
start learning
la base imponible
prać brudne pieniądze
start learning
lavar dinero
pranie brudnych pieniędzy
start learning
el lavado de dinero
prowizja maklerska
start learning
la comisión de corretaje
przestępstwo podatkowe
start learning
el fraude fiscal
spółka jawna
start learning
la sociedad colectiva
spółka kapitałowa
start learning
la sociedad capitalista
spółka komandytowa
start learning
la sociedad en comandita
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
la sociedad de responsabilidad limitada
szara strefa
start learning
la economía sumergida
ulgi podatkowe
start learning
las desgravaciones fiscales
wierzyciel
start learning
el acreedor
być "nadzianym"
[Esp]
start learning
estar forrado de pasta
wzrost gospodarczy
start learning
el crecimiento económico
krach finansowy
start learning
la caída financiera
transakcja wymienna
start learning
la transacción de cambio
rosnąca gospodarka
start learning
la economía en crecimiento
słabnąca gospodarka
start learning
la economía decreciente
wskaźnik ekonomiczny
start learning
el indicador económico
Produkt Krajowy Brutto
start learning
el producto interior bruto (PIB)
Produkt Narodowy Brutto
start learning
el producto nacional bruto (PNB)
Produkt Krajowy Netto
start learning
el producto interior neto (PIN)
Produkt Narodowy Netto
start learning
el producto nacional neto (PNN)
przedmioty wartościowe / kosztowności
start learning
los objetos de valor
konsumpcja
start learning
el consumo

You must sign in to write a comment