Feelings and emotions

 0    28 flashcards    apaznowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

afraid
I am afraid of spiders.
start learning
bojący się czegoś/kogoś
Boję się pająków.

angry
I am angry with you.
start learning
zły
Jestem zły na ciebie.

ashamed
I am ashamed when I meet new people.
start learning
zawstydzony
Czuję się zawstydzony, gdy poznaję nowych ludzi.

bored
The students are bored with the lecture.
start learning
znudzony
Studenci są znudzeni wykładem.

calm
Calm down!
start learning
spokojny
Uspokój się!

depressed
He was very depressed when his mother died.
start learning
przygnębiony
Był bardzo przygnębiony, gdy jego mama umarła.

disappointed
So you're not disappointed with me?
start learning
rozczarowany
Więc nie jesteś mną rozczarowany?

excited
We're so excited about going to Australia.
start learning
podekscytowany
Jesteśmy podekscytowani wyjazdem do Australii.

frustrated
I always get frustrated when I can't get what I want.
start learning
sfrustrowany
Zawsze jestem sfrustrowany, kiedy nie mogę dostać tego, co chcę.

happy
I'm so happy to see you.
start learning
szczęśliwy
Jestem taki szczęśliwy, że Cię widzę.

hungry
I'm hungry. Let's have some pizza!
start learning
głodny
Jestem głodny. Chodźmy na pizzę!

irritated
He feels irritated.
start learning
rozdrażniony
On się czuje rozdrażniony.

jealous
I am not jealous of her.
start learning
zazdrosny
Nie jestem o nią zazdrosny.

lonely
Rock stars often feel lonely and sad.
start learning
samotny
Gwiazdy rocka często są samotne i nieszczęśliwe.

nervous
I'm always nervous before exams.
start learning
zdenerwowany
Zawsze denerwuję się przed egzaminami.

proud
I'm so proud of you!
start learning
dumny
Jestem z ciebie taki dumny!

relaxed
I'm always relaxed at home.
start learning
zrelaksowany, odprężony, rozluźniony
W domu jestem zawsze zrelaksowana.

sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
start learning
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.

satisfied
I am very satisfied with the report.
start learning
zadowolony
Jestem bardzo zadowolony z raportu.

scared
What are you scared of?
start learning
przestraszony
Czego się boisz?

shocked
I was too shocked to speak.
start learning
zaszokowany
Byłem zbyt zszokowany, by mówić.

sorry
I'm really sorry.
start learning
czujący przykrość
Naprawdę mi przykro.

sick
I'm not going to work today because I'm sick.
start learning
chory
Nie idę dzisiaj do pracy, bo jestem chory.

sleepy
I get sleepy after eating.
start learning
senny
Po jedzeniu robię się senna.

surprised
She was surprised at the news.
start learning
zdziwiony
Była zaskoczona wiadomością.

thirsty
She's thirsty.
start learning
spragniony
Jest spragniona.

unhappy
He is unhappy here.
start learning
nieszczęśliwy
On jest tutaj nieszczęśliwy.

worried
I'm worried about my future.
start learning
zmartwiony
Martwię się o moją przyszłość.


You must sign in to write a comment