Faszyzm w Niemczech

 0    28 flashcards    MatiX
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Listopad 1918
start learning
rewolucja listopadowa - Niemcy - Friedeich Ebert
Styczeń 1919
start learning
wybory do Reichstagu
1919-1933
start learning
republika Weimarska (w Weimar posiedzenia)
1921
start learning
Hitler uzyskuje władzę w NSDAP (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników)
SA
start learning
oddział szturmowy
SS
start learning
sztafety ochronne (Heinrich Himmler)
1923
start learning
pucz monachijski
30 stycznia 1933
start learning
przejęcie władzy przez Hitlera – kanclerz
29/30 czerwca 1934
start learning
noc długich noży - zabił wszystkich z SA
1935
start learning
ustawy norymberskie (przeciw Żydom)
Listopad 1938
start learning
noc kryształowa, tłuczonego szkła
1932
start learning
Genewa, konferencja rozbrojeniowa
1929
start learning
pakt Brianda - Kelloga - wyrzeczenie sie wojny
1931
start learning
Japonia - aneksja Mandżurii
1937
start learning
incydent na moście Marco Polo - bitwa - Chiny: Japonia
1935
start learning
remilitaryzacja Nadrenia
1939
start learning
wojska gen. Francisco Franco uzyskują przewagę, generał ogłasza koniec wojny domowej
25.10.1936
start learning
oś Rzym- Berlin > maj 1939 - pakt stalowy
Wrzesień 1940
start learning
oś Berlin - Rzym - Tokio
25.11.1936
start learning
pakt antykominternowski - Niemcy, Japonia - walki z komunizmem
Appeasement
start learning
polityka łagodzenia - Francja i Anglia
12.03.1938
start learning
Anschluss - aneksja Austrii
29-30.09.1938
start learning
konferencja w Monachium (Niemcy, Włochy, Francja, Anglia) – układ monachijski > włączyli Kraj Sudecki do Niemiec (cały przemysł Czech)
1939
start learning
Czechy do Niemiec > Protektorat Czech i Moraw
Marzec 1939
start learning
Słowacja - niezależność pod Niemcami - Józef Tiso
30.09.1938
start learning
Polacy wkroczyli do Czech na Zaolzie bo tam nasi ziomkowie - pomoc Niemcom! Chaos w Europie - ratujmy ziomków > Niemcy - Czechy + Kłajpeda; Włochy- Albania Węgry- Ukraina i Słowacja (kawałki)
31.03.1939
start learning
gwarancja dla nas od Francji i Anglii
23.08.1939
start learning
pakt Ribbentrop - Mołotow – Niemcy – zachód, Rosja - wschód

You must sign in to write a comment