express logistics services

 0    114 flashcards    anitaes
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

kurier

paczka

przez noc

creating a shift
start learning
tworzenie zmiany

to spread out
start learning
rozpraszać

adhesive tape
start learning
taśma podgumowana

sharp items
start learning
ostre narzędzia

handwriting
start learning
pismo ręczne

readability
start learning
czytelność

posłaniec

pilne

zaległości

particular
start learning
szczególny

congested urban area
start learning
zatłoczony obszar miejski

różnorodność

dental fillings
start learning
wypełnienia dentystyczne

human suffering
start learning
ludzkie cierpienie

ulżyć

competitive edge
start learning
przewaga konkurencyjna

get products to the shelf
start learning
zapełniać półki towarem

container system
start learning
system transportu w kontenerach

popyt

roszczenie

to smuggle
start learning
szmuglować

disruption
start learning
zakłócenie

zwiększyć

bundling effect
start learning
efekt łączenia

koszt paliwa

to designate
start learning
przeznaczać typować

emergency shipment
start learning
nagły przesyłki

regional coverage
start learning
regionalny zasięg

shipment handling
start learning
przeladowywanie przesyłek

support desk
start learning
wsparcie techniczne

wsparcie

automatic sorting system
start learning
automatyczny system sortowania

customer orientation
start learning
orientacja na potrzeby klienta

customer demand
start learning
popyt klientów

zaopatrywać w paliwo

odmieniać

na wschód

concentration
start learning
koncentracja

prerequisite
start learning
warunek wstępny

supply stream
start learning
strumień logistyczny

a disaster
start learning
klęska żywiołowa

assistance, aid
start learning
pomoc

error-free
start learning
bezbłędny

rate, gauge
start learning
wskaźnik

intermediate storage
start learning
składowanie pośrednie

lokalizować

kradzież

foundations
start learning
fundament

to combine
start learning
łączyć

ciężar

wynagrodzenia

to pick up
start learning
odbierać

arrangement
start learning
ustalenie

high value
start learning
wysoka wartość, cenny

wskazać

customer retention
start learning
lojalność klientów

forwarding by
start learning
ładownia

przeszkoda

to collapse
start learning
runąć

under- filled
start learning
za mało napełniony

overloaded
start learning
przeładowany

cushioning
start learning
wyścielenie

poduszka

opakowanie

Double layered
start learning
dwuwarstwowy

fragile goods
start learning
produkty łatwo tłukące się

strong smelling substances
start learning
substancje o intensywnym zapachu

zawartość

durability
start learning
trwałość

rozsadzać

wiązanie taśmą

nieprzemakający

tłuste

resistance
start learning
odporność

pieczętować

zużyty

naklejka

rapid development
start learning
gwaltowny rozwój

emerging markets
start learning
rynki wschodzące

particularly
start learning
szczególnie

expectations
start learning
Oczekiwania

creating a shift in the balance of Word economy
start learning
tworzenie przesunięcia w równowadze gospodarki Worda

World economy
start learning
Ekonomia swiata

fueling the global logistic Market
start learning
napędza globalny rynek logistyczny

at the same time
start learning
jednocześnie / w tym samym czasie

rozbudowa

production and procurement Networks
start learning
produkcja i zaopatrzenie Sieci

substantially altered and spread
start learning
znacząco zmieniła i rozwinęła

huge backlog
start learning
ogromne zaległości

A growing world population
start learning
Rosnąca populacja świata

increased urbaniztation and created more megatropolies
start learning
zwiększona urbanizacja i stworzył więcej megatropolii

experiencing a higher concentration of population
start learning
doświadcza większej koncentracji populacji

congested urban areas
start learning
zatłoczone obszary miejskie

na bardziej

when it comes to customers delivery
start learning
kiedy chodzi o dostawy do klientów

high-quality
start learning
wysokiej jakości

high value
start learning
wysokiej wartości

różnorodność

manufacture
start learning
produkcja

labor through efficient lg. sys
start learning
praca poprzez wydajne lg. sys

economic results
start learning
rezultaty ekonomiczne

osiągnięty

not always positive
start learning
nie zawsze pozytywne

przemysł

encourages
start learning
zachęca

relief goods
start learning
dobra humanitarne

wydarzenia

customers gauge
start learning
klienci oceniają

jakość

especially
start learning
szczególnie

fulfillment
start learning
spełnienie


You must sign in to write a comment