English Top 1000 550-600

5  1    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
serious
Poverty is a serious problem.
start learning
poważny
Ubóstwo jest poważnym problemem.
safe
Are we safe here?
start learning
bezpieczny
Czy jesteśmy tutaj bezpieczni?
human
She is only human.
start learning
człowiek
Ona jest tylko człowiekiem.
cannot
I cannot live without love.
start learning
nie móc
Nie mogę żyć bez miłości.
sent
czas przeszły od "send"
The package was sent two days ago.
start learning
wysłał
Paczka została wysłana dwa dni temu.
till
We can't wait till morning!
start learning
do
Nie możemy czekać do rana!
luck
Good luck on your exam.
start learning
szczęście / fart
Powodzenia na egzaminie.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 najpopularniejszych angielskich słów"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment