English Top 1000 250-300

5  1    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
room
My room is smaller than my brother's.
start learning
pokój
Mój pokój jest mniejszy niż pokój mojego brata.
best
She's my best friend.
start learning
najlepszy
Ona jest moją najlepszą przyjaciółką.
wanna
forma potoczna od "want to"
I wanna kiss you.
start learning
chcę
Chcę cię pocałować.
together
If you want, we can go together.
start learning
razem
Jeśli chcesz, możemy iść razem.
wife
Is your wife a teacher?
start learning
żona
Twoja żona jest nauczycielką?
open
Is the office open now?
start learning
otwarty
Czy biuro jest teraz otwarte?
mom
I love you mom.
start learning
mama
Kocham cię mamo.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 najpopularniejszych angielskich słów"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment