English expressions

 0    83 flashcards    michalstobiecki
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być w kłopotliwej sytuacji
start learning
in a bit of a pickle
promyk nadziei
start learning
silver lining
trend podstawowy
start learning
underlying trend
samospełniająca się przepowiednia
start learning
self-fulfilling prophecy
aglomeracja, obszar metropolii
start learning
conurbation
podkopać, podważyć, osłabić
start learning
undermine
rasa (zwierzęcia)
start learning
breed
dojeżdżać do i ze szkoły
start learning
commute to and from school
kundel
start learning
mongrel
rzeźnia
start learning
abattoir
kojący
start learning
soothing
łagodzić, uśmierzać, koić
start learning
soothe
uwiecznić, utrwalać
start learning
perpetuate
odrażający
start learning
abhorrent
I can't watch these abhorrent commercials. Will you please mute the TV?
cieszyć
start learning
rejoice
the people rejoiced when they learned that the wicked king was dead
wyrzuty sumienia
start learning
remorse
umieść kota między gołębiami = wsadzić kij w mrowisko
start learning
put the cat amongst the pigeons
wbudowana dezaktualizacja / wbudowanie, zaplonwane zdezaktualizowanie się
start learning
built-in obsolescence
nieporozumienie, błędne przekonanie
start learning
misconception
drzewko (sadzonka drzewa)
start learning
sapling
złośliwy
start learning
malicious
dwuznaczność, niejednoznaczność, wieloznaczność
start learning
ambiguity
dwuznaczny, niejednoznaczny
start learning
ambiguous
zaczynać od początku
start learning
start from scratch
uprawa, plon, zbiory
start learning
crop
pieszy
start learning
pedestrian
surowość, powaga, dotkliwość
start learning
severity
gruszki na wierzbie (coś wręcz niemożliwego) idiom
start learning
pie in the sky
pożywka dla myśli, temat do przemyśleń
start learning
food for thought
przekrwienie, przeciążenie, zator...
start learning
congestion
pensjonat, emerytura, renta
start learning
pension
przesada, wyolbrzymienie
start learning
overkill
przesada, przesadzanie, przejaskrawienie, wyjaskrawienie, wyolbrzymienie
start learning
over the top
oddać głos
start learning
cast a vote
jednorazowy, jednorazowego użytku
start learning
disposable
niezdecydowany, wahający się
start learning
indecisive
decydujący, rozstrzygający, zdecydowany
start learning
decisive
porozrzucane, rozsiane
start learning
strewn
obsypać, zasypywać, pokrywać; rozsypywać, rozrzucać; usiać
start learning
strew
zbliżający się kryzys
start learning
looming crisis
wdrożyć, wprowadzić w życie
start learning
roll out
dziesiątkować, zdziesiątkowany
start learning
decimate, decimated
powtórka, powtórzenie
start learning
rehearsal
nie został wynaleziony
start learning
hadn't been invented
jadalny
start learning
edible
ochłodzić się (o pogodzie ale też emocjach)
start learning
to cool off
he needs to cool off after this conversation... or it cooled off after the rainstorm
sprytny, przebiegły
start learning
shrewd
wycofać się, porzucić
start learning
drop out
np. kandydat z wyborów albo z konkursu
podsumować, zakończyć
start learning
wrap up
rozkwitać, kwitnąć, prosperować
start learning
to thrive
dążyć, starać się, usiłować
start learning
to strive
w ostateczności, jako ostateczność
start learning
as a last resort
wytrzymałość
start learning
endurance
znieść, wytrzymać coś
start learning
endure
jak soportar
Jeśli dotkniesz gorącego pieca, sam się poparzysz
start learning
If you touch a hot stove you scald yourself
0 conditional - facts... certain informations
jeśli zmienię moje nawyki, będę bardziej punktualny
start learning
if I change my habits, I will be more punctual
Na twoim miejscu nie zrobiłbym tego.
start learning
If I were you I wouldn't do it.
niemożliwa, czysto hipotetyczna sytuacja...
Gdybym miał te informacje wcześniej, podjąłbym inne decyzje.
start learning
If I had had those information before, I would have taken different decisions.
gdybanie o przeszłości gdyby coś się stało lub nie stało to stałoby się coś innego, wszystko w przeszłości
skąpy
start learning
stingy
sknerstwo, skąpstwo
start learning
stinginess
segment rynku
start learning
segment of the market
bezwzględny, nieustępliwy
start learning
relentless
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
być zestresowanym
start learning
to be stressed out
zwięzły, treściwy
start learning
consice
dążyć, starać się / przedsięwzięcie
start learning
endeavor / an endeavor
imitować
start learning
mimic
uprawniony, upoważniony, należny
start learning
entitled
tkwienie w nieudanej inwestycji i kontynuacja...
start learning
sunk cost fallacy
throwing good money after bad", while refusing to succumb to what may be described as "cutting one's losses".
spotkanie / napotkać, spotkać, zetknąć się
start learning
encounter
zakaźny, zaraźliwy
start learning
contagious
okrutny, okropny, koszmarny
start learning
atrocious
wykupić, odkupić (np. winy ale też wykupić coś za kasę)
start learning
redeem
spłuczka w toalecie 2
start learning
toilet flush / cistern
gwiezdny, doskonały
start learning
stellar
rekwizyt
start learning
prop
przespać się z czymś/tym
start learning
sleep on it
zacinać się, zawieszać się, opóźniać się
start learning
lag
wyluzowany, spokojny, opanowany
start learning
laid-back
podgłaśnać, zwiększać / ściszać, zmniejszać głośność
start learning
turn up / turn down the volume
zrezygnować z pracy, odstąpić od stanowiska ale również zejść w dół np. do piwnicy
start learning
step down
Frank stepped down as head coach due to health concerns
punkt kulminacyjny
start learning
climax
syndrom oszusta
start learning
imposter syndrome

You must sign in to write a comment