English Attack A2 v2

 0    22 flashcards    lukaskorol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
behind
I'm afraid we're behind schedule.
start learning
spóźniony, do tyłu (z czymś, np. pracą)
Obawiam się, że jesteśmy do tyłu z harmonogramem.
might
I might do it, but you have to help me.
start learning
móc, mógłby (wyrażenie przypuszczenia, że coś się wydarzy)
Mógłbym to zrobić, ale musisz mi pomóc.
permafrost
It's hard to dig the foundations of a house above the Arctic Circle, as the permafrost makes the earth nearly as hard as rock.
start learning
marzłoć, wieczna zmarzlina
Ciężko jest wykopać fundamenty domu nad kołem podbiegunowym, ponieważ wieczna zmarzlina sprawia, że ​​ziemia jest prawie tak twarda jak skała.
mock
Mom, he is mocking me!
start learning
drwić, kpić, przedrzeźniać, szydzić, żartować sobie, naigrawać się, nabijać się
Mamo, on mnie przedrzeźnia!
maturity
Being 18 isn't any certificate of maturity.
start learning
dojrzałość
Ukończenie 18 lat nie jest żadnym certyfikatem dojrzałości.
notion
He doesn't have a notion about his life.
start learning
myśl, pomysł, pogląd
On nie ma pomysłu na swoje życie.
pathetic
After the accident, he became a pathetic figure, a shadow of his former self.
start learning
żałosny, żenujący, godny politowania
Po wypadku stał się żałosną postacią, cieniem dawnego siebie.
clang
He woke up to hear the sound of bells clanging in the distance.
start learning
dzwonienie, szczęk
Obudził się, słysząc dźwięk dzwonów w oddali.
consider it done
"Could you give me a copy of this page, please?" "Consider it done."
start learning
zrobi się
'Czy mógłbyś mi dać kopię tej strony, proszę?' 'Zrobi się'.
irredeemable
Don't believe a word Jake says. He's an unredeemable liar: he simply cannot tell the truth.
start learning
zatwardziały
Nie wierz słowu, które mówi Jake. Jest zatwardziałym kłamcą: po prostu nie może powiedzieć prawdy.
villain
From what she has told me, this man is a villain.
start learning
drań, łajdak, łotr, nikczemnik, przestępca
Z tego co mi powiedziała, wynika, że ten człowiek jest przestępcą.
kind of
Mom, he is kind of my boyfriend.
start learning
tak jakby, poniekąd
Mamo, on jest tak jakby moim chłopakiem.
spot
They're closing our favourite spot!
start learning
miejsce, miejscówka (np. w którym spędzamy czas)
Zamykają naszą ulubioną miejscówkę!
the weakest link
We have to eliminate the weakest link of our team to win.
start learning
najsłabsze ogniwo
Musimy wyeliminować najsłabsze ogniwo naszej drużyny, żeby wygrać.
worthless
He said the jewels were worthless fakes.
start learning
bezwartościowy
Powiedział, że klejnoty są bezwartościowymi podróbkami.
sucker punch
I once received a sucker punch. It was all so quick and sudden I don't even remember the attacker's face.
start learning
cios partyzanta, cios znienacka
Kiedyś otrzymałem cios znienacka. To wszystko było tak szybkie i nagłe, że nawet nie pamiętam twarzy agresora.
catch-22
a catch-22 situation
start learning
błędne koło, sytuacja bez wyjścia (w przenośni)
Sytuacja bez wyjścia.
carpool
We often carpool to work.
start learning
podwozić się wzajemnie do pracy
Często podwozimy się do pracy.
knucklehead
You can't touch the hot stove with your hand, you knucklehead! You should know that!
start learning
półgłówek, baran, ciołek
Nie możesz dotykać gorącego pieca ręką, baranie! Powinieneś to wiedzieć!
master (verb)
She mastered the English language.
start learning
opanować (wiedzę)
Ona opanowała język angielski.
back off
Let me be clear: back off.
start learning
nie mieszać się, nie wtrącać się, odstąpić, dać spokój
Pozwól mi wyrazić się jasno: nie wtrącaj się.
rehearsal
They're preparing for the dress rehearsal.
start learning
próba (np. w teatrze)
Oni przygotowują się do próby generalnej.

You must sign in to write a comment