ekonomia angielski 1

 0    78 flashcards    kubajarosinski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
analiza wykresu
start learning
analysis of the chart
stowarzyszenie
start learning
association
ponieść stratę
start learning
bear a loss
kosmetyczka
start learning
beautician
księgowość
start learning
bookkeeping
kredytobiorca
start learning
borrower
podmiot gospodarczy
start learning
business entity
naliczyć
start learning
charge
spółka cywilna
start learning
civil partnership
łączenie
start learning
combining
zlecenie
start learning
commission, order
pieczątka firmowa
start learning
company seal
firma, przedsiębiorstwo
start learning
company, enterprise
koncesja
start learning
concession
zgoda
start learning
consent
spadać/ zmniejszać się
start learning
decrease
popyt
start learning
demand
niszczenie
start learning
destroying
zniżka
start learning
discount
działalność gospodarcza
start learning
economic activity, business activity, business
działalność gospodarcza
start learning
economic activity, business activity, business
silnik
start learning
engine
przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo
start learning
enterprise
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
kantor wymiany walut
start learning
exchange office
sporządzić roczne zeznanie podatkowe
start learning
fill in the annual tax return
spółka jawna
start learning
general partnership, open partnership
czynniki szkodliwe
start learning
harmful factors
czynniki niebezpieczne
start learning
hazardous factors
przepisy BHP
start learning
health and safety at work regulations
wzrastać
start learning
increase
odsetki
start learning
interest
stopa procentowa
start learning
interest rate
faktura
start learning
invoice
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company
prowadzić księgowość
start learning
keep the books, keep the accounts
osoba prawna
start learning
legal person
poziom kosztow/ przychodów
start learning
level of costs / revenues
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited liability company
strata
start learning
loss
osiągnąć zysk
start learning
make a profit
zarządzanie
start learning
management
niedobór rynkowy
start learning
market shortage
nadwyżka rynkowa
start learning
market surplus
środki produkcji
start learning
means of production
środki pracy
start learning
means of work
REGON
start learning
National Business Registry Number
konieczność
start learning
necessity
przedmiot obrotu
start learning
object of trade
choroba zawodowa
start learning
occupational disease
uczestniczyć
start learning
participate
spółka jawna
start learning
partnership
zapłata w terminie późniejszym
start learning
payment at the later date
zezwolenie
start learning
permit
zysk wyniósł/ strata wyniosła
start learning
profit/ loss amounted to
ochrona osób i mienia
start learning
protection of persons and property
wpływ (wpłata)
start learning
receipts (payment)
zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
start learning
registration for social and health insurance
czynsz za lokal
start learning
rent
sklep detaliczny
start learning
retail shop
przychód
start learning
revenue
prowadzić działalność gospodarczą
start learning
run a business, conduct business activities
niszczarka
start learning
shredder
przedsiębiorstwo indywidualne (jednoosobowe)
start learning
single/ sole proprietorship
zdolność, umiejętność
start learning
skill, ability
organ państwowy
start learning
state/ national authority
przedsiębiorstwo państwowe
start learning
stade- owned company
przedmioty pracy
start learning
subjects of labour
podaż
start learning
supply
NIP
start learning
Tax Identification Number
podatnik
start learning
taxpayer
handel, handlować
start learning
trade
targi branżowe
start learning
trade fair
płatnik podatku VAT
start learning
VAT payer
hurtownia, hurt
start learning
wholesalers, wholesale
praca
start learning
work, labour
siła robocza
start learning
workforce, labour force
warunki pracy
start learning
working conditions

You must sign in to write a comment