-ED (Past simple) cz 2

 0    53 flashcards    englishforeveryone
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
We collected her from the airport
start learning
Zabraliśmy ją z lotniska
They collected a lot of money during campaign
start learning
Zebrali dużo pieniędzy podczas kampanii
They often argued with each other
start learning
Często się ze sobą sprzeczali
They celebrated her birtday at home
start learning
Świętowali jej urodziny w domu
My friend called me to tell me about the meeting
start learning
Mój przyjaciel zadzwonił do mnie, aby powiedzieć mi o spotkaniu
They chatted for a long time
start learning
Rozmawiali przez długi czas
She cooked delisious meal
start learning
Ugotowała wyśmienity posiłek
She disliked jazz
start learning
Nie lubiła jazzu
The tiger escaped from the zoo
start learning
Tygrys uciekł z zoo
She explained me everything clearly
start learning
Wyjaśniła mi wszystko jasno
we finished school earlier
start learning
skończyliśmy szkołę wcześniej
They hated school
start learning
Nienawidzili szkoły
I joined the football team last month
start learning
Dołączyłem do drużyny futbolowej w zeszłym miesiącu
They kissed in the park
start learning
Całowali się w parku
We laughed a lot
start learning
Śmialiśmy się dużo
They lived in a really quiet neighbourhood
start learning
Mieszkali w naprawdę spokojnej okolicy
I missed her
start learning
tęskniłem za nią
We needed your help
start learning
Potrzebowaliśmy twojej pomocy
They opened presents
start learning
Otworzyli prezenty
I passed all my exams
start learning
Zdałem wszystkie egzaminy
Unfortunately my friend failed one
start learning
Niestety mój przyjaciel nie zdał egzaminu
I phoned you yesterday
start learning
Zadzwoniłem do ciebie wczoraj
We played volleyball at the beach
start learning
Graliśmy w siatkówkę na plaży
I planned to vivit my cousins
start learning
Planowałem ożywić moich kuzynów
It rained when I was in the park
start learning
Padało, kiedy byłem w parku
They trained really hard
start learning
Trenowali naprawdę ciężko
She repeated me everything twice
start learning
Powtórzyła mi wszystko dwa razy
We walked in the forrest
start learning
Chodziliśmy po lesie
She smiled at me
start learning
Uśmiechnęła się do mnie
I used a dictionary
start learning
Użyłem słownika
We skied
start learning
Jeździliśmy na nartach
They apologised me
start learning
Przeprosili mnie
We avoided crowded places
start learning
Unikaliśmy zatłoczonych miejsc
They encouraged me to keep learning
start learning
Zachęcali mnie do dalszej nauki
I prepared decorations, they prepared posters
start learning
Przygotowałem dekoracje, przygotowali plakaty
They carried heavy suitceses
start learning
Nieśli ciężkie walizki
I earned a lot of money
start learning
Zarobiłem dużo pieniędzy
I texted my dad
start learning
Wysłałem SMS-a do mojego taty
I received information about this event
start learning
Otrzymałem informacje o tym wydarzeniu
They expected me to work at night
start learning
Oczekiwali, że będę pracować w nocy
I missed the plane
start learning
Spóźniłem się na samolot
I missed my girlfirend a lot
start learning
Bardzo tęskniłem za moją dziewczyną
I wondered where to buy an elegant suit
start learning
Zastanawiałem się, gdzie kupić elegancki garnitur
I noticed that you learn a lot
start learning
Zauważyłem, że dużo się uczysz
You improved your English a lot
start learning
Bardzo poprawiłeś swój angielski
I loved her, we danced a lot at the party
start learning
Kochałem ją, dużo tańczyliśmy na imprezie
It snowed yesterday
start learning
Wczoraj spadł śnieg
I worried about my test results
start learning
Martwiłem się o moje wyniki testu
They survived the accident
start learning
Przeżyli wypadek
She painted a beatiful painting
start learning
Namalowała piękny obraz
I managed to repair my car.
start learning
Udało mi się naprawić mój samochód.
I repaired my car
start learning
Naprawiłem samochód
I revised all vocabulary
start learning
Powtórzyłem całe słownictwo

You must sign in to write a comment