dział 13 świat przyrody 2 kartka

 0    90 flashcards    marcelinawiesyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
benzyna
start learning
petrol
benzyna bezolowiowa
start learning
Unleaded Petrol
podbiegunowa czapa lodowa
start learning
polar ice cap
zanieczyszczenie
start learning
pollution
zanieczyszczenie powietrza
start learning
air pollution
zanieczyszczenie gleby
start learning
soil pollution
zanieczyszczenie wody
start learning
water pollution
gatunki chronione
start learning
protected species
las deszczowy
start learning
rainforest
przetwarzanie zużytych produktów
start learning
recycling
wzrost temperatury
start learning
rise in temperature
smog
start learning
smog
para
start learning
steam
nienaruszajacy równowagi ekologicznej
start learning
a sustainable
rolnictwo zrownowazone
start learning
sustainable agriculture
zrównoważony rozwój
start learning
sustainable development
naruszający równowagę ekologiczną
start learning
unsustainable
plywowy
start learning
tidal
przypływ
start learning
tide
promieniowanie ultrafioletowe
start learning
ultra violet radiation
odpadki
start learning
waste
dzika przyroda
start learning
wildlife
wchłaniac
start learning
absorb
palić
start learning
burn - burnt - burnt
umożliwiać
start learning
enable
wytwarzać
start learning
generate
topniec
start learning
melt
zanieczyszczac
start learning
pollute
chronić
start learning
to protect
ponownie przetwarzać
start learning
recycle
oszczędzać
start learning
to save
podtrzymywać
start learning
sustain
wymierac
start learning
become extinct
palić śmieci
start learning
burn rubbish
wycinać lasy
start learning
cut down forests
niszczyć środowisko
start learning
damage the environment
niszczyć zasoby
start learning
destroy resources
przyjazny dla środowiska
start learning
environmentally friendly
produkty ekologiczne
start learning
environmentally friendly products
wytwarzać dwutlenek węgla
start learning
generate co2
szkodzić środowisku
start learning
harm the environment
szkodliwy dla środowiska
start learning
harmful to the environment
zostawić odkrecony kran
start learning
leave the water running
przeniknąć przez atmosferę
start learning
pass through the atmosphere
sprzątać śmieci
start learning
clean up litter
wskazywać coś
start learning
point something out
zapobiegać globalne u ociepleniu
start learning
prevent global warming
chronić środowisko naturalne
start learning
protect the environment
chronić dzika przyrodę
start learning
protect wildlife
zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych
start learning
reduce the emissions greenhouse gases
oszczędzać energię
start learning
save energy
oszczędzać wodę
start learning
save water
segregowac śmieci
start learning
sort rubbish
wyrzucić coś
start learning
throw something out
wyłączyć światło
start learning
turn off the light
marnować energię
start learning
waste energy
marnować zasoby
start learning
waste resources
czysta energia elektryczna
start learning
clean electricity
alternatywne źródła energii
start learning
alternative sources of energy
energia geotremalna
start learning
geothermal energy
energia nuklearna
start learning
nuclear energy
energia odnawialna
start learning
renewable energy
źródło energii
start learning
source of energy
całkowite zużycie energii
start learning
the total energy consumption
paliwo
start learning
fuel
paliwo kopalne
start learning
fossil
energia elektryczna z hydroelektrowni
start learning
hydroelectricity
gaz ziemny
start learning
natural gas
ropa naftowa
start learning
Oil, petroleum
energia
start learning
power
energia elektryczna
start learning
electric
energia słoneczna
start learning
solar power
energia wodna
start learning
water-power
energia wiatrowa
start learning
wind power
elektrownia
start learning
power station
elektrownia hydroelektryczna
start learning
Hydroelectric power station
bateria sloneczna
start learning
Solar battery
farma wiatrowa
start learning
wind farm
turbina wiatrowa
start learning
wind turbine
być wzorowym na czymś
start learning
be modelled on sth
spalać paliwo
start learning
burn fuel
spalać benzynę
start learning
burn petrol
wytwarzać energię
start learning
generate, produce energy
odbijać swiatło
start learning
reflect light
magazynowac wode
start learning
store water
kometa
start learning
a comet
meteor
start learning
a meteor
planeta
start learning
a planet
satelita
start learning
satellite
wszechświat
start learning
universe

You must sign in to write a comment