druga czesc ang 1 paź

 0    68 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
atakować
start learning
attack
kosztować
start learning
cost
przypłacać życiem
start learning
cost lives
walczyć
start learning
fight
najeżdżać (tłumnie) jakieś miejsce/kraj
start learning
invade a place / a country
zajmować umysł / okupywać terytorium
start learning
occupy your mind / a territory
poddawać się
start learning
surrender
doroczny
start learning
annual
anonimowy
start learning
anonymous
władze
start learning
authorities
być wbrew prawu
start learning
be against the law
odczuwać ulgę
start learning
be relieved
odczuwać pokuse
start learning
be tempted
odważny
start learning
brave
łamać zasady
start learning
break the rules
sciągać (na egzaminie)
start learning
cheat
obywatelstwo
start learning
citizenship
edukacja Obywatelska
start learning
citizenship education
wchodzić w życie
start learning
come into effect
pokrzepiony
start learning
comforted
czyn społeczny
start learning
community project
obowiązkowy
start learning
compulsory
rada (miasta, dzielnicy)
start learning
council
obrona
start learning
defence
hala odlotów
start learning
departure
dopalacze
start learning
designer drugs
wybierać
start learning
select
polowanie na lisy
start learning
fox-hunting
dostawać mandat
start learning
get a fine
robić wszystko
start learning
go out of your way to do sth
rozprzestrzeniać się szybko w internecie
start learning
go viral
artysta Street Art
start learning
graffiti artist
obraźliwe e-maile
start learning
hate mail
rozdzierający serce
start learning
heartbreaking
ojczyzna
start learning
homeland
kradzież tożsamości
start learning
identity fraud
ingerować
start learning
interfere
nadążać za kimś albo czymś
start learning
keep up with sb/sth
prowadzić do uzależnienia
start learning
lead to addiction
dopalaczy
start learning
legal highs
licencja
start learning
licence
obniżać dozwoloną prędkość
start learning
lower speed limit
delegalizować
start learning
make illegal
Środki
start learning
measures
nieszczęśliwy
start learning
miserable
kierowca
start learning
motorist
naiwny
start learning
naive
przestępca
start learning
offender
petycja
start learning
petition
własność publiczna
start learning
public property
czysty
start learning
pure
zniechęcać kogoś
start learning
put sb off
narkotyki używane okazjonalnie
start learning
recreational drugs
próba
start learning
rehearsal
donosić na kogoś
start learning
report sb
reprezentować
start learning
represent
absurdalny
start learning
ridiculous
rodzina królewska
start learning
royal family
zasady i nakazy
start learning
rules and regulations
alarm bezpieczeństwa
start learning
security alert
bezsensowny
start learning
senseless
osiedlić się
start learning
settle
fotoradar
start learning
speed camera
zbyt szybki ruch uliczny
start learning
speeding traffic
latarnia uliczna
start learning
streetlight
odcinek drogi
start learning
stretch of road
Podatnik
start learning
taxpayer
terroryzm
start learning
terrorism

You must sign in to write a comment