Dominik Steps plus 4 First steps Słówka

 0    49 flashcards    przemasgaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Dzisiaj
Jakie masz plany na dziś?
start learning
Today
What are your plans for today?
Wczoraj
Co robiłeś wczoraj?
start learning
Yesterday
What did you do yesterday?
Jutro
Co będziemy robić jutro?
start learning
Tomorrow
What are we going to do tomorrow?
wiek
Nasza firma została założona w XIX wieku.
start learning
age
Our company was established in the 19th century.
słownik
Poszukaj tego w słowniku.
start learning
a dictionary
Look it up in a dictionary.
półka
start learning
a shelf
światło
start learning
light
kosz na śmieci
start learning
bin
klasa, sala
start learning
class room
z
start learning
with (from)
w
start learning
in (at)
powodzenia
start learning
good luck
szary
Podobają mi się szare sukienki.
start learning
grey
I like grey dresses.
jego
To jest jego żona.
start learning
his
This is his wife.
nie rozumiem
start learning
I don't understand
mało
Dali nam mało czasu.
start learning
little
They gave us little time.
myszy
start learning
mice
gruszka
start learning
a pear
obrazek
Dziewczyna jest śliczna jak obrazek!
start learning
a picture
The girl is as pretty as a picture!
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
start learning
to read
Tom is reading a newspaper now.
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
start learning
to write
Robert is writing another letter of complaint.
kobieta
Ona jest zamężną kobietą.
start learning
woman
She is a married woman.
razem
Nie zsumowałeś wszystkiego razem.
start learning
together
You haven't added all the figures together.
czekaj
start learning
wait
pa
start learning
bye
przestań
start learning
stop it
szafa
start learning
a wardrobe
co to jest?
start learning
what's that?
po
Robię sobie drzemkę po obiedzie.
start learning
after
I take a nap after dinner.
wiek
Nasza firma została założona w XIX wieku.
start learning
age
Our company was established in the 19th century.
przez cały czas
start learning
all along
cały czas
start learning
all the time
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
start learning
always
Peter is always late.
sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.
start learning
Art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
dziecko
Ona zachowuje się jak dziecko.
start learning
a child
She acts like a child.
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
start learning
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
kraj
Który kraj w Europie jest najmniejszy?
start learning
a country
Which is the smallest country in Europe?
reżyser
Wiedzieliście, że John Ford zdobył cztery Oscary dla najlepszego reżysera?
start learning
director
Did you know that John Ford got four Academy Awards for Best Director?
sławny
On jest najsłynniejszym specjalistą.
start learning
famous
He's the most famous specialist.
geografia
Chodzimy na zajęcia z geografii Afryki.
start learning
Geography
We are taking a course on the geography of Africa.
dziewczynka
Dziewczyny bawiły się w ogrodzie.
start learning
girl
The girls were playing in the garden.
dobrze cię widzieć
start learning
good to see you
wnuczka
Nasza wnuczka jest najsłodszym dzieckiem na świecie.
start learning
granddaughter
Our granddaughter is the sweetest child in the world.
dziadkowie
Dziadkowie Toma zaprosili go na Święta Bożego Narodzenia.
start learning
grandparents
Tom's grandparents invited him for Christmas.
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
start learning
parents
I love and respect my parents.
wnuk
start learning
grandson
obiad
Zjedzmy pizzę na obiad.
start learning
dinner
Let's have pizza for dinner.
pół
Jest w pół do siódmej.
start learning
half
It's half past six.
po (w podawaniu czasu)
start learning
past

You must sign in to write a comment