Divine czw. przed Wniebowst. 1J 3,1-10

 0    20 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
lavish, lavished
start learning
obdarować
let
start learning
niech, pozwolić, umożliwić
refuse, refused
start learning
odmówić, odmówił
reveal, revealed
start learning
ujawnić, ujawnił
really
Did he really move to the US?
start learning
naprawdę / rzeczywiście
Czy on naprawdę przeprowadził się do Stanów?
surely
start learning
zapewne, oczywiście, naturalnie
entertain, entertains
start learning
zabawiać, bawić, podejmować (np. gości), ustosunkowywać się, rozważać
pure
His heart is pure.
start learning
czysty
Jego serce jest czyste.
break
start learning
chwila relaksu, łamać
appear, appeared
start learning
pojawić się, pojawił
abolish
start learning
znieść, unieważnić
devil
start learning
diabeł
undo
start learning
anulować, rozwiązać, cofnąć
astray
start learning
zabłąkany
sinful
start learning
grzeszny
sinner
start learning
grzesznik
beget, begot, begotten
start learning
spłodzić, spowodować
seed
Plant a seed in the garden and watch it grow into a beautiful bush.
start learning
nasienie / ziarnko
Posadź nasiono w ogrodzie i obserwuj, jak rośnie i przekształca się w piękny krzew.
remain, remains
start learning
pozostać, szczątki
distinguish
start learning
rozróżnić, rozpoznać

You must sign in to write a comment