French Polish Dictionary

Français - język polski

arriver in Polish:

1. przybywać przybywać


przybywać na spotkanie

Polish word "arriver"(przybywać) occurs in sets:

wykaz podstawowych czasowników pierwszej koniugacji
Słownictwo francuskie z ksiażki Taxi rozdział 10
czasowniki pierwsza grupa
Czasowniki I grupa zwykłe
En visite (leçon 6)

2. przyjeżdżać przyjeżdżać


Co roku muszę tu przyjeżdżać.
Nie chciałbym musieć tu kiedykolwiek znowu przyjeżdżać.

Polish word "arriver"(przyjeżdżać) occurs in sets:

500 najważniejszych czasowników po francusku 151 -...
czasowniki grupa pierwsza
Pociąg - Le train
Passe compose z entre
czasowniki nieregularne

3. przyjechać przyjechać


przyjechać samochodem
Pociąg miał przyjechać o szóstej.
Czy mógłby pan przyjechać po mnie do hotelu w piątek 11 lipca o 10 rano?
Następnej zimy też chciałbym tu przyjechać.
W zeszłym roku postanowiłem przyjechać do Japonii.

Polish word "arriver"(przyjechać) occurs in sets:

les mots les plus utilises 1
czasowniki me do l. 10
TRANSPORT: wyrażenia II
1000 słów - cz. IV
szkółka czwartek

4. przybyć przybyć


On powinien wkrótce przybyć.
przybyć znowu na ziemię
Nie mogliśmy przybyć na określoną godzinę z powodu burzy.

Polish word "arriver"(przybyć) occurs in sets:

Czasowniki, które odmieniają się z être
Czasowniki odmienne z etre (Passe Compose)
Lotnisko
Sprawdzian C+D + gramatyka
czasowniki z etre

5. przychodzić przychodzić


Peter nie musi przychodzić na zebranie.
Należy porządnie przychodzić na zajęcia.
Zawsze możesz do mnie przychodzić.

Polish word "arriver"(przychodzić) occurs in sets:

f. czasowniki regularne
Francuski powtórka kl. 1 GIM
czasowniki regularne