English Polish Dictionary

English - język polski

short

in Polish:

1. niskiSF2, Rozdział 0, Przymiotniki

2. krótkiSuperMemo. Basic. Set01

3. krotki
4. krótkie włosy


Moi synowie zapuszczają włosy, bo nie chcą ich mieć krótkich.
Ty masz krótkie włosy.


5. short


krótki zasięg
krótkookresowy, krótkoterminowy
something
szort
wartości dopuszczalne dla narażenia krótkookresowego


6. krótki niski
short in other dictionaries

in French
in German
in Spanish