English Polish Dictionary

English - język polski

miss in Polish:

1. spóźnić się spóźnić się2. spóźnić się na spóźnić się na3. tęsknić


Twoi przyjaciele będą za tobą tęsknić.
Będziemy okropnie tęsknić jeżeli opuścisz Japonię.

4. tęsknić za


tęsknić za pozytywną zmianą

5. chybić6. brakować


Kiedy pojedziesz, będzie mi ciebie brakować.
Będzie mi brakować twojej kuchni.

7. przegapić


przegapić pociąg
Czas mija niezauważenie, nie chcę przegapić szansy.
Podbiegłem do telewizora, by nie przegapić meczu.

8. panna


Czy to jest pani Brown? Nie, to nie jest pani Brawn, ale panna Brown.
A oto i panna młoda!

9. opuścić


Podczas godzin nocnych nie możemy podejmować gości i oni muszą opuścić teren kempingu.
Chcę opuścić miasto na kilka dni.
proszę natychmiast opuścić mój dom!
Muszą opuścić ojczyznę, aby przetrwać. Uważam, iż w tym momencie nie możemy i nie powinniśmy porzucać tych aspiracji.
Musiał opuścić wioskę.
Kocham ją tak bardzo, że nie mogę jej opuścić.
Wczoraj kilku chłopców musiało opuścić szkołę wcześniej.
Był leniwy i nieodpowiedzialny. W końcu kazano mu opuścić firmę.

10. nie trafić11. opuszczać


Ostatnio zaczynam opuszczać szkołę.
opuszczać pracę
Czy dzieci powinny opuszczać dom w wieku 18 lat?
Nie możesz opuszczać tego pokoju.

12. pomijać13. tracić


Nie możesz tracić pieniędzy na głupie rzeczy.
tracić czas
nie chcę ciebie stracić
Masz rację, że wielu obcokrajowców nie chce tracić czasu na naukę polskiego.

14. spudłować15. brakować tęsknić16. ominąć17. nie zdążyć18. tęsknic za


tęsknić za pozytywną zmianą

19. spóźnić


Mogła się spóźnić na pociąg.
Śpieszyłem się, żeby nie spóźnić się do szkoły.
Spieszyliśmy się, żeby się nie spóźnić na autobus.
Spieszyła się, by się nie spóźnić.
Wyjdź zaraz, jeśli nie chcesz się spóźnić na zebranie.
Jakbym miał się spóźnić, zadzwonię.
Koncert zaczyna się o siódmej. Nie wolno nam się spóźnić.
Mógł spóźnić się na autobus.

20. tęsknić za kimś