English Polish Dictionary

English - język polski

lift

in Polish:

1. podnieść
2. podnosić


hob
if something heightens a feeling or emotion, or if a feeling or emotion heightens, it becomes stronger
podnieść pensję
podnosić z ziemi
stieg


3. wina


to była moja wina
to moja wina
to nie Twoja wina.
to nie była moja wina
to nie moja wina


4. podwiezienie


an occasion when someone takes you somewhere in their car


5. podnośnik


Podnośnik znowu się zepsuł.


6. siła nośna
7. podwózka
8. unosić
9. dźwigać


Jak dużo jesteś w stanie udźwignąć?
Jestem w stanie udźwignąć 80 kilogramów.


lift in other dictionaries

in French
in German
in Spanish