English Polish Dictionary

English - język polski

indifferent in Polish:

1. obojętny obojętny


Mój dziadek nie jest obojętny na drugiego człowieka. Próbuje pomóc każdemu.
Jak on może pozostawać obojętny w obliczu tej tragedii?
być obojętnym wobec czegoś
Jestem raczej obojętny w kwestii ochrony środowiska.
Łatwo jest być obojętnym na pieniądze jeśli nigdy nie było się biednym.
Kiedy pracowałem w szpitalu wojskowym, chciałem stać się obojętny na widok urazów kończyn.

Polish word "indifferent"(obojętny) occurs in sets:

Uczucia (Feelings)
XXX. Berserk and rumble comic
Świat od Rewolucji Francuskiej do wybuchu I wojny ...
Longman p. rozszerzony człowiek cz.2
text "A Dream Come True"

2. oziębły oziębłyPolish word "indifferent"(oziębły) occurs in sets:

Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Charac...
On Screen 1a, 1b

3. niezainteresowany niezainteresowany


Dalismy mu porzadna oferte za jego dom, ale pozostal niezainteresowany.

Polish word "indifferent"(niezainteresowany) occurs in sets:

wordlist - str. 43

4. nieczuły nieczuły


1. Przepraszam że byłem nieczuły, George. / 2. Cóż, muszę przyznać, że byłem niewrażliwy na wrażliwość panny Vivian i jej tęsknoty za tym kochasiem.

Polish word "indifferent"(nieczuły) occurs in sets:

Angielski słownictwo part 2 🇬🇧