English Polish Dictionary

English - język polski

follow

in Polish:

1. śledzić


Ta książka śledzi historię autora
_____________________________
jak będzie rzeczowniekiem to jest tor
powinniśmy wiedzieć że jest dużo więcej śledzących nas osób niż sobie zdajemy sprawę
to follow the development or progress of something

dział 5a, b, c, e,f

2. podążać


Jedzie za nami jakiś samochód.
One podążają za naukowcem.
Proszę za mną
Zawsze podążaj za swoim sercem.
passé


3. obserwować


On obcerwował jego ręce.
Prawo powinno być przestrzegane
W przyszłym tygodniu zaobserwujemy spadek sprzedaży.
pilnować dzieci
x


4. następować


Co nastąpiło po waszej kłótni? / Ciąg dalszy nastąpi.
Po okazaniu europejskiej karty ubezpieczeniowej może nastąpić opieka lekarska.
nastęny


5. postępować


Chcesz postępować przyjaźnie dla środowiska
Czemu postępujesz w ten sposób?
Nie wiedzą, jak mają dalej posępować.
To prawda, że prace postępują wolno, ale robimy postępy.


6. podążać za


Jako reżyser od lat podąża własną drogą.
Podążamy za kapitanem.
Proszę za mną.
Ron podążał za Hermioną
Za mną!


7. iść za


idź za mną


8. interesować się


Interesuję się modą.
Interesuję się sportem i muzyką.
Interesuję się sportem.
Nie interesuje mnie to.
interesuje się / jest zainteresowana literaturą niderlandzką


9. iść za kimś


Chcę iść za moim Liderem.
Mam zamiar iść za nim.
Proszę za mną!
jego rodzina podążyła za nim za granicę
jego rodzina podążyła, pojechała za nim za granicę


10. przestrzegać


Trzeba będzie przestrzegać Europejskiego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, zamiast go grzebać.
We have to abide by what the court says.
diety
przestrzegać prawa
przestrzegać zasad


11. stosować się


Iść za radą. Przestrzegać przepisów.
musimy stosować się do wszystkich umów


12. naśladować


Zawsze podążaj za swoim sercem.
aby w ten sposób symulować sytuację, w której ta osoba mogłaby się znaleźć
naśladowanie i wykorzystywanie cudzego dorobku
naśladować dźwięki
to try to be like someone or something else, usually because you admire them


13. podążać za kimś


.
Proszę za mną!
Zawsze podążaj za swoim sercem.


follow in other dictionaries

in French
in German
in Spanish