English Polish Dictionary

English - język polski

establish in Polish:

1. ustanowić


ustanowić dobrą relację z klientem

Polish word "establish"(ustanowić) occurs in sets:

angielski, słówka 31.10.13 r. (kartka- hallowe'en)
how trees talk to each other
Corpo słówka zajęcia 13.10
Venture capital - podręcznik
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

2. zakładać


Nie powinniśmy zakładać od razu, że państwa członkowskie działają pod wpływem złej woli.
zakładać spółkę
zakładamy zakładaliśmy będziemy zakładać
Przytrzymam ci torbę, gdy ty będziesz zakładać swój płaszcz.

Polish word "establish"(zakładać) occurs in sets:

English plus 4 unit 5 : Image and indentity
Personality, speed dating, stereotypes, illnes, tr...
Drinking sroties + word formation
Na kartkówkę 3, 3a, 3c
Matura success ui unit 7?

3. ustanawiaćPolish word "establish"(ustanawiać) occurs in sets:

angielski specjalistyczny kol 1
lekcja 3 słownictwo wojskowe
🔴4a, pv with on, space
UNIT 6/7- PAYING THE PRICE
Color and copyright

4. ustalać


ustalać modę

Polish word "establish"(ustalać) occurs in sets:

1.2. Parents and children
Normy 28.12.2017
KOLOKWIUM NR 2
Moja pierwsza lekcja
opposite number

5. ustalić


musimy ustalić fakty zamiast spekulować.
Planowanie imprezy wymknęło się spod kontroli. Musimy ustalić, kto co przygotowuje.
Chciałabym ustalić spotkanie.
Dawkę należy ustalić dla każdego psa indywidualnie. Dzięki niemu do końca 2015 roku minimalna stawka podstawowa będzie ustalona na poziomie 15 %.
Policjant stara się ustalić, co się stało.
Dlaczego tak trudno było ustalić, że neuron jest podstawową jednostką układu nerwowego?

Polish word "establish"(ustalić) occurs in sets:

Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
angielski na kolokwium
zawodowy czasowniki

6. stworzyć


stworzyć szafę
Potrafisz stworzyć problemy tam, gdzie one nie istnieją.

Polish word "establish"(stworzyć) occurs in sets:

Direct Method For English Book 4 unit 24, 23, 22
4 Managing across cultures
2 Work and motivation
UNIT 22 szymik
Życiowe słówka

7. ugruntowaćPolish word "establish"(ugruntować) occurs in sets:

Unit 2 i 3 -
Vocabulary koło 1
podstawowe 4

8. ustanawiać zakładać9. nawiązywaćPolish word "establish"(nawiązywać) occurs in sets:

trudne słowa

10. ustalenia


Te ustalenia mogą się zmienić bez ostrzeżenia.
Zrobiłeś wszystkie swoje wakacyjne ustalenia.

Polish word "establish"(ustalenia) occurs in sets:

angielski matura success upper intermediate dział ...
national stereotypes