English Polish Dictionary

English - język polski

estimate in Polish:

1. oszacowanie


To spowalnia produkcję i uniemożliwia nam oszacowanie.

Polish word "estimate"(oszacowanie) occurs in sets:

Medyn Kolos 1 Semestr 2
unit 7 czesc 2
średnio ważne słowa
Random type 10
WSB Vocabulary

2. kosztorys


Potrzebujemy kogoś, kto wykonałby kosztorys.
Zakładam, że ten kosztorys obejmuje wszystkie koszty, bo nie zamierzam płacić ani grosza ponad to.

Polish word "estimate"(kosztorys) occurs in sets:

Lekcja 1 praca 10.09.2019 SZ
3. Looking ahead part 1
budowa slowka angielski
budowa slowka angielski
Podstawy Business English

3. oszacować


Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw.
Muszą oszacować koszty.
Czy możesz oszacować cenę tego pierścionka?
Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw. Oczywiście istnieją związane z tym zagrożenia ekologiczne, które musimy uważnie oszacować.
Nie potrafię oszacować, ilu ludzi przyszło na koncert.
Nikt nie jest w stanie oszacować, ile drobnych pieniędzy marnujemy w ciągu roku.

Polish word "estimate"(oszacować) occurs in sets:

New Matura Success, Upper Intermediate, Unit 7
Business English - hard
Słowa techniczne i inne powiązane
12. Nauka i Technika cz.1
addicteds - uzależnienia

4. oceniać


Musimy oceniać zdolności kandydata.
Staraj się oceniać pomysły innych w obiektywny i spokojny sposób.
Nie można oceniać człowieka po wyglądzie.

Polish word "estimate"(oceniać) occurs in sets:

Praca excellence matura rozszerzenie
Euronews 0003 - 15.04.2015r
business englisz book 1
08 Word list (3)
Unit 2 Książka

5. szacunek


Czy mógłbyś podać mi przybliżony szacunek całkowitego kosztu?
Mam duży szacunek do mojego nauczyciela.
Mam dla pana ogromny szacunek, ale to wszystko wydarzyło się tak nagle i potajemnie, przy całkowitym braku przejrzystości.
Mam wielki szacunek do współpracowników.
Szacunek!
Najważniejszy w związku jest wzajemny szacunek.
Młodzież powinna mieć szacunek do straszych
Ten polityk zasługuje na szacunek.
Jego odważny czyn zyskał mu szacunek.
Esperanto, kiedyś odrzucane jako język sztuczny, zyskało sobie szacunek nowego pokolenia językoznawców jako ten język planowy, który osiągnął największy sukces w historii.

Polish word "estimate"(szacunek) occurs in sets:

Week 4 Level 2
business words

6. wycena


Tłumaczenia japońsko-hiszpańskie (w obie strony) - wycena gratis.

Polish word "estimate"(wycena) occurs in sets:

słownik biznesmena, cz6.
Angielski P&G