English Polish Dictionary

English - język polski

contribute in Polish:

1. przyczyniać sięPolish word "contribute"(przyczyniać się) occurs in sets:

III. Z ksiazki o storyboardzie +esktra
American scientists and inventors
What's your identity PI1 1/1
Kurzgesagt - human orgins
Prześladowania w szkole

2. przyczynić się doPolish word "contribute"(przyczynić się do) occurs in sets:

Angielski - Świat przyrody - repetytorium
Ochrona i zagrożenia środowiska naturalnego, klęsk...
Macmillan unit 13 repetytorium Świat przyrody pods...
Dział XIII (Świat przyrody)
świat przyrody Cz.2

3. wnosić


Do uchwały specjalnej wnoszonej pod obrady walnego zgromadzenia można wnosić poprawki w drodze uchwały zwykłej.

Polish word "contribute"(wnosić) occurs in sets:

2015.08 TM From Free to Fee
102 Angielski Łork for free

4. przyczynić się do czegośPolish word "contribute"(przyczynić się do czegoś) occurs in sets:

matura masters intermediate unit 4
Earth is Dearer than Gold
tekst o zielonym betonie
Unit 4 Zakupy i usługi
angielski - unit 4

5. wnieść wkładPolish word "contribute"(wnieść wkład) occurs in sets:

Venture capital - podręcznik
The story so far...

6. wnosić swój wkładPolish word "contribute"(wnosić swój wkład) occurs in sets:

KLASA 2 UNIT 6

7. wkład


Jaki jest twój wkład w tę pracę?
Twój wkład w rozwój projektu jest nieoceniony.
oprocentowanie wkładu
ogromny wkład do społeczeństwa
Rodzice powinni mieć jakiś wkład w to, co robią ich dzieci w szkole.
Każdy wkład na cele charytatywne pomoże tym, którze mają w życiu mniej szczęścia niż ty.
wnieść wkład, przyczynić się
unikalny wkład w coś

Polish word "contribute"(wkład) occurs in sets:

Market Leader p. 74-77
economic activity

8. wnieśćPolish word "contribute"(wnieść) occurs in sets:

Moja pierwsza lekcja

9. wpłacać


wpłacać pieniądze na konto

Polish word "contribute"(wpłacać) occurs in sets:

6. Company and community
wos polityka 2

10. popierać


Powinniśmy ich popierać.
popierać kogoś w czymś

11. przyczyniaćPolish word "contribute"(przyczyniać) occurs in sets:

Angielski SPR1

12. wnosić wkładPolish word "contribute"(wnosić wkład) occurs in sets:

The Swedes ditching desks to work from strangers' ...