American scientists and inventors

 0    66 flashcards    idawesolowska2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
naukowiec
start learning
scientist
wynalazca
start learning
inventor
bezsprzecznie
start learning
unquestionably
przywódca
start learning
leader
nauka stosowana
start learning
applied science
osiągniecie
start learning
achievement
nagrodzeni
start learning
awarded
wybitny
start learning
outstanding
przesada
start learning
exaggeration
zmienić, przeobrazić
start learning
to transform
elektryczność
start learning
electricity
substancja
start learning
substance
przewodnik
start learning
conductor
rezystor, opornik
start learning
resistor
piorunochron
start learning
lightning rod
chronić
start learning
to protect
dwuogniskowa soczewka
start learning
bifocal glass
wnosić udział (wkład)
start learning
to contribute
praktyczne urządzenie
start learning
practical device
żarówka
start learning
light bulb
system wytwarzający elektryczność
start learning
electrical generating system
maszyna latająca o napędzie mechanicznym
start learning
powered flying machine
lotnictwo
start learning
aviation
tranzystor
start learning
transistor
układ scalony
start learning
integrated circuit
konstruować
start learning
to construckt
przemysł
start learning
industry
wielki wpływ
start learning
great impact
wynalazek, urządzenie
start learning
contrivance
wzmocnienie
start learning
amplification
emisja
start learning
emission
promieniowanie
start learning
radiation
zastosowanie
start learning
application
przecinać stal
start learning
to cut through steel
wycinać
start learning
to cut away
guz mózgu
start learning
brain tumour
ulepszyć, udoskonalać
start learning
to improve
korzyść
start learning
benefit
wyprzedzać, zdystansować
start learning
to outstrip
nauki ścisłe
start learning
exact sciences
nauki fizyczne
start learning
physical sciences
nauki przyrodnicze
start learning
natural sciences
nauki teoretyczne
start learning
pure sciences
wiedza
start learning
knowledge
odkrycia naukowe
start learning
findings
wynalazek
start learning
invention
odkrycie
start learning
discovery
badania naukowe
start learning
research
hipoteza
start learning
hypothesis
w teorii
start learning
in theory
w praktyce
start learning
in practice
wyjątek
start learning
exception
wypróbowanie
start learning
trial
wniosek
start learning
conclusion
teza
start learning
thesis
przełom
start learning
breakthrough
bezsprzecznie, bez wątpienia
start learning
unquestionably
połączony
start learning
combined
umożliwiać
start learning
enable
przyczynić się
start learning
contribute
cały
start learning
entire
zrewolucjonizowały
start learning
revolutionized
liczny
start learning
numerous
ogromna liczba
start learning
vast numbers
znacząco / w znacznym stopniu
start learning
considerably
cel
start learning
aim

You must sign in to write a comment