English Polish Dictionary

English - język polski

compare in Polish:

1. porównywać porównywać


porównywać ceny
Trzeba porównywać ceny przed zakupem nowego samochodu.

2. porównać


1. Zawsze porównywano mnie do siostry. / 2. Nie można tego z niczym porównać. / 3. Trudno jest go porównać z kimkolwiek.
Chciałabym porównać podpis.

3. porównaj


Porównaj kopię z oryginałem.
Porównaj swoje zdanie z tym na tablicy.
Porównaj tłumaczenie z oryginałem.
Porównaj swoją odpowiedź z jego.
Porównaj styl tych dwóch listów.
Porównaj swoje i jego tłumaczenie.
Porównaj odpowiedzi twoje i nauczyciela.

4. porównanie


By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
To nie jest dobre porównanie.