English Polish Dictionary

English - język polski

count

in Polish:

1. liczyć


liczyć do 10
liczyć na palcach
liczę w języku hiszpańskim
proszę policzyć od jeden do dziesięciu
z nim trzeba się będzie liczyć


2. hrabia


Zasada: "h" - inne
a man with a very high social position in the UK


3. liczyć się


(Sądzę, że ona przyjdzie.)
Dla niego nie liczy się nic oprócz pieniędzy.
Za granicą się nie liczy.
oni liczyli na dzień lub dwa prywatności


4. policzyć


policzyć do 10


5. odliczać


Dostawca zapomniał odliczyć od końcowej sumy 10% rabatu.
Odliczamy (czas) do wyjazdu na narty.
count down
odliczyć pieniądze z kaucji


6. liczba


kilka liczb
liczba wniosków o stypendium socjalne wzrosła
liczby
nalez odjac od siebie te liczby
wiele


count in other dictionaries

in French
in German
in Spanish