English Polish Dictionary

English - język polski

assess in Polish:

1. oszacować


Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw.
Muszą oszacować koszty.
Czy możesz oszacować cenę tego pierścionka?
Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw. Oczywiście istnieją związane z tym zagrożenia ekologiczne, które musimy uważnie oszacować.
Nie potrafię oszacować, ilu ludzi przyszło na koncert.
Nikt nie jest w stanie oszacować, ile drobnych pieniędzy marnujemy w ciągu roku.

Polish word "assess"(oszacować) occurs in sets:

3 Reasearch and development
Asynchronous video interviews
negotiation training
proficiency c2 vol1
unit 4 Englis file

2. oceniać


Musimy oceniać zdolności kandydata.
Staraj się oceniać pomysły innych w obiektywny i spokojny sposób.
Nie można oceniać człowieka po wyglądzie.

Polish word "assess"(oceniać) occurs in sets:

Matura Explorer Intermediate Workbook Module 7
angielski zawodowy słówka #1
How-to-Get-a-Good-Job? words
edgar zestaw numer 4
Praca poziom rozszerzony

3. ocena


Na tym tle ocena ostatnich wydarzeń może być trudna.
Ostateczna ocena programu będzie możliwa dopiero po jego zakończeniu.
krytyczna ocena
Jej ocena sytuacji jest daleka od obiektywnej
ocena zadań

Polish word "assess"(ocena) occurs in sets:

17. Rozmowa kwalifikacyjna
17. Rozmowa kwalifikacyjna

4. oszacować oceniać



Polish word "assess"(oszacować oceniać) occurs in sets:

kolos 4 rok 2