Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

 0    286 flashcards    nicolereike
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
erarbeitet
start learning
wypracowany, zasłużony
vorzüglich
start learning
wyśmienity
die Hochachtung
start learning
głęboki szacunek
die Förderung/die Förderungen
start learning
eksploatacja, wspieranie, projekcja
fördern
start learning
wspierać, popierać, promować, wspierać finansowo, eksploatować
begleichen
start learning
wyrównywać, regulować
genießen/genoss/hat genossen
start learning
rozkoszować się, cieszyć się (np. uznaniem)
zunehmen/nahm zu/hat zugenommen
start learning
tyć, przybrać na wadze, zwiększać się, rosnąć, przybierać (np. na sile)
verringern/verringerte/hat verringert
start learning
zmniejszać
der Zoll/die Zölle
start learning
cło/cła
sich belaufen auf
die Kosten haben sich auf ... belaufen
start learning
opiewać (na pewną kwotę)
abwesend
start learning
nieobecny
belassen/belässt/beließ/hat belassen
start learning
pozostawiać, poprzestawać
überlassen
start learning
pozostawiać, zostawiać
hinterlassen
Er hat seinem Sohn das ganze Vermögen hinterlassen.
start learning
pozostawiać, zostawiać, zostawiać w spadku
zustehen
start learning
przysługiwać się, należeć
Der Partei stehen 78 Mandate zu.
der Ruhestand
start learning
emerytura
das Auswahlverfahren/die Auswahlverfahren
start learning
proces wyboru
das Personalwesen
start learning
dział kadr, kadry, ZZL
lästig
start learning
upierdliwy
verplempern (Zeit, Geld)
start learning
marnować, trwonić
der Außerhandel
start learning
handel zagraniczny
die Angabe/die Angaben
start learning
podanie, informacja, oświadczenie, deklaracja, przechwałki
gegenüber
start learning
naprzeciwko, wobec, w stosunku do
die Verwaltung/die Verwaltungen
start learning
zarząd, administracja
der Übungstest
start learning
przykładowy test
die Entwicklung/die Entwicklungen
start learning
rozwój, opracowywanie, wywołanie (filmu)
die Zunahme/die Zunahmen
start learning
przyrost, wzrost, zwiększenie
die Einnahme/die Einnahmen
start learning
zażywanie, zajęcie, wpływ, przychód
der Zweck/die Zwecke
start learning
cel, przeznaczenie (np. urządzenia), sens
ausgeben
start learning
stawiać, fundować (np. kawę), wydawać, wręczać (np. jedzenie), wydawać (np. pieniądze)
Komm, ich gebe noch ein Bier aus.
der Anspruch/die Ansprüche
start learning
roszczenie, prawo, wymaganie
hierzulande
start learning
w tym kraju
die Anforderung/die Anforderungen
start learning
wymaganie, żądanie, zapotrzebowanie
Die Anforderungen, die sie an mich stellen, sind sehr hoch.
üblich
start learning
zwykły, normalny
die Vorgabe/die Vorgaben
start learning
wyznaczanie, wytyczna, dyrektywa
dürchsetzen
Endlich wurde dieses Gesetz durchgesetzt.
start learning
przeforsować, zyskać na popularności
der Mittelstand/die Mittelstände
start learning
klasa średnia, stan średni
der Eigentümer/die Eigentümer
start learning
właściciel
Der Eigentümer des Hauses wohnt in einer anderen Stadt.
das Familienunternehmen/die Familienunternehmen
start learning
firma rodzinna
das Einzelunternehmen/die Einzelunternehmen
start learning
jednoosobowa działalność gospodarcza
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
start learning
spółka z o.o.
die Immobile/die Immobilien
start learning
nieruchomość
der Zusatz/die Zusätze
start learning
dodatek, domieszka, aneks
der Umsatz/die Umsätze
start learning
obrót, sprzedaż, przemiana
der Vorsatz/die Vorsätze
start learning
postanowienie, zamiar
der Einsatz/die Einsätze
start learning
zaangażowanie, wkład, wkładka, wstawka, stawka, zastaw (w grze), akcja (np. policyjna), nakład, interwencja
sich beschränken auf A
start learning
ograniczać się do czegoś
zwar
Ich habe zwar gelernt, aber den Test trotzdem nicht bestanden.
start learning
wprawdzie
hindeuten
Alle Anzeichen deuten auf eine Infektion hin.
start learning
wskazywać
beherbergen
start learning
przenocować (kogoś), dać schronienie
beschäftigen
start learning
zatrudniać, zajmować
der Ausbau
start learning
rozbudowa, powiększenie, wyemitowanie, demontaż, polepszenie, pogłębienie, zacieśnienie (np. więzi z innymi)
die Kapazitätsgrenze/die Kapazitätsgrenzen
start learning
limit pojemności
bedarfsgerecht
start learning
dopasowany do potrzeb, według potrzeb
die Beschleunigung/die Beschleunigungen
start learning
przyspieszenie
das Genehmigungsverfahren/die Genehmigungsverfahren
start learning
postępowanie związane z wydaniem pozwolenia
notwendig
Ist es wirklich notwendig?
start learning
konieczny, niezbędny, potrzebny
abfertigen
start learning
obsługiwać, odprawiać (np. kogoś przy odprawie celnej), przygotowywać do wysyłki (np. paczkę), zbywać (np. krótko kogoś)
die Amtshilfe/die Amtshilfen
start learning
pomoc prawna, pomoc z urzędu
vielfältig
start learning
wieloraki, röżnorody
die Maßnahme/die Maßnahmen
start learning
działanie
der Schutz/die Schutze
start learning
ochrona
der Erwerbstätige/die Erwerbstätigen
start learning
osoba pracująca
das Verfahren/die Verfahren
Für dieses Produkt müssen geeignete Verfahren noch entwickelt werden.
start learning
metoda, postępowanie, dochodzenie
wobei
start learning
przy czym
die Behörde/die Behörden
start learning
władza, urząd
usw. (und so weiter)
start learning
itd. (i tak dalej)
kostspielig
start learning
kosztowny
die Ersparnis/die Ersparnise
Meine Ersparnisse gehen langsam zu Ende.
start learning
oszczędności
die Anschaffung/die Anschaffungen
start learning
nabycie, kupno, nabytek, zakup
die Qual/die Qualen
start learning
męka
die Sucht/die Süchte oder die Suchten
start learning
nałóg, uzależnienie, żądza
im Schnitt
start learning
przeciętnie, średnio
die Geburtenzahl/die Geburtenzahlen
start learning
wskaźnik urodzeń, liczba urodzeń
der Aufschwung/die Aufschwünge
start learning
poryw, impuls, koniunktura, ożywienie
der Absturz/die Abstürze
start learning
upadek, spadek
allerdings
start learning
jednak, wprawdzie, co prawda, oczywiście, naturalnie
der Gesetzgeber/die Gesetzgeber
start learning
ustawodawca
die Vorschrift/die Vorschriften
start learning
przepis, zarządzenie
erfüllen/erfüllte/hat erfüllt
start learning
wypełniać, spełniać (np. prośbę), dopełniać (obowiązki)
sogar
Ich habe sogar mehr Lust auf eine Reise als vorher.
start learning
nawet
die Umfrage/die Umfragen
start learning
ankieta, sondaż
das Verantwortungsbewusstsein
start learning
poczucie odpowiedzialności
erhoffen (+Akkusativ); sich erhoffen
start learning
spodziewać się
strapazieren/strapazierte/hat strapaziert
start learning
męczyć
die Macht/die Mächte
start learning
władza, moc, siła, moc (np. tajemna)
die Kampfbereitschaft
start learning
gotowość do walki
steigern/steigerte/gesteigert
start learning
podwyższać, zwiększać, wzmagać
die Anzeige/die Anzeigen
start learning
ogłoszenie (w formie pisemnej), zgłoszenie, zawiadomienie, podanie, wskaźnik, kontrolka
schonen
start learning
szanować, oszczędzać (np. zdrowie), ochraniać (przed zniszczeniem)
der Umzug/die Umzüge
Nächste Woche erwartet uns ein Umzug.
start learning
przeprowadzka, pochód, procesja
die Gehaltsvorstellung/die Gehaltsvorstellungen
wie hoch das Gehalt sein soll
start learning
oczekiwania płacowe
vertragen
kein Problem mit etwas haben
start learning
wytrzymywać
verwenden
start learning
użyć, stosować, wykorzystywać, korzystać
sich ablenken lassen
Ich muss mich nur konzentrieren und dar mich nicht ablenken lassen.
start learning
dać się czemuś rozproszyć, nie móc się skupić z powodu czegoś
ehrgeizig
Lisa war immer ehrgeizig, sie wollte immer die Beste sein.
start learning
ambitny
zielstreibig
start learning
dążący do celu, zdecydowany osiągnąć cel
betonen
Es ist wichtig, noch eine Sache zu betonen.
start learning
kłaść nacisk, akcentować, podkreślać, zaznaczać, uwydatniać
zuhören
start learning
przysłuchiwać się, słuchać
ausnahmsweise
start learning
wyjątkowo, w drodze wyjątku
erobern
start learning
zdobywać, podbijać
bereichern
start learning
wzbogacać
sich entsinnen
start learning
przypominać sobie coś
unbeirrt
start learning
niewzruszony, niezmienny, zdecydowany, niestrudzenie, niezmiennie, zdecydowanie
der Furor
start learning
wściekłość, gniew
verführen/verführte/hat verführt
start learning
uwodzić
durchführen/führte durch/hat durchgeführt
start learning
przeprowadzać, realizować, przebiegać przez coś
der Aufpreis/die Aufpreise
start learning
dopłata
statt
start learning
zamiast
beten
start learning
modlić się
bieten
start learning
oferować, dawać, licytować, nadarza się (np. okazja)
bitten
start learning
prosić, zapraszać
auslassen
start learning
pomijać, opuszczać, rozpuszczać, topić (no. czekoladę), wyładowywać (agresję, wściekłość)
anlassen/ließ an/angelassen
Er ließ das Auto an und fuhr schnell in die Stadt.
start learning
uruchomić (np. auto)
zulassen/ließ zu/hat zugelassen
start learning
dopuszczać, pozwalać
der Zusammenschluss/die Zusammenschlüss
start learning
fuzja, związek
schöpfen/schöpfte/geschöpft
start learning
czerpać
der Schaden/die Schäden
start learning
szkoda, strata, uraz, uszkodzenie, defekt
erzielen
start learning
osiągać, uzyskiwać
aufgehen/ging auf/ist aufgegangen
start learning
wschodzić (słońce), otwierać się, podnosić się (np. kurtyna), kiełkować, dzielić się (być podzielonym), rozwijać się (o pąkach), rosnąć (o sercu)
schädigen/schädigte/geschädigt
start learning
szkodzić, krzywdzić
bedrohen/bedrohte/hat bedroht
start learning
grozić, zagrażać
beschädigen
start learning
uszkadzać
drohen
Der Konflikt droht zu eskalieren.
start learning
grozić, zagrażać, grozić komuś
der Beschluss/die Beschlüsse
start learning
postanowienie, decyzja, uchwała
der Zuschuss/die Zuschüsse
start learning
dotacja, subwencja, wsparcie finansowe
der Verbraucherverband/die Verbraucherverbände
start learning
związek konsumentów
mangelnd
start learning
brakujący
der Verbraucherschutz
start learning
ochrona konsumenta
vernachlässigen/vernachlässigte/vernachlässigt
start learning
zaniedbywać, nie dbać, zapuszczać
der Vorwurf/die Vorwürfe
start learning
zarzut, wyrzut
der Beauftragte/die Beauftragte
start learning
pełnomocnik, wysłannik, pełnomocniczka, wysłanniczka
erschwere
... was es erschwere...
start learning
teudniejsze
vielfach
start learning
często, liczny, wielokrotny
sicherheitsrelevant
start learning
dotyczący bezpieczeństwa, związanych z bezpieczeństwem
verschlüsseln
start learning
kodować, szyfrować
jemandem etwas vorwerfen
start learning
zarzucać komuś coś
vernachlässigen
start learning
zaniedbywać, nie dbać, zapuszczać
die Geschäftsbedingungen
start learning
warunki transakcji/handlowe
vorenthalten
start learning
zatrzymywać dla siebie, zachowywać dla siebie, ukrywać, nie udzielać, nie wydawać
auswerten/wertete aus/ausgewertet
start learning
oceniać, analizować (np. statystyki)
das Gutachten/die Gutachten
start learning
ekspertyza, orzeczenie
die Überbruckung/die Überbruckungen
start learning
mostkowanie, pogodzenie (różnych stanowisk), przetrwanie, przetrzymanie
die Einarbeitungszeit/die Einarbeitungszeiten
start learning
okres na wdrożenie się
übermitteln
start learning
przekazywać
entlassen
start learning
zwalniać (pracownika), wypisać (np. ze szpitala), odprawiać, odsyłać (kogoś)
erlassen/erlässt/erließ/hat erlassen
start learning
wydawać (np. edykt), zwalniać, odpuszczać
einstellen
Von den sechs Kandidaten wurden zwei eingestellt.
start learning
zatrudniać, wstrzymać, ustawić
vielfältig
start learning
wieloraki, różnorodny
sich bewähren
start learning
nadawać się, wytrzymać próbę
bewahren/bewahrte/hat bewahrt
start learning
zachować, ustrzec, uchronić, dochowywać (np. tajemnicy)
verwahren
start learning
przechowywać
der Bedarf
Der Bedarf an Papier ist sehr hoch.
start learning
zapotrzebowanie, popyt, potrzeba
das Giebet/die Gebiete
Dieses Gebiet wurde letztes Jahr überschwemmt.
start learning
obszar, terytorium, teren, dziedzina, zakres, pole
die Verwendung/ die Verwendungen
start learning
zastosowanie, użycie
die Anwendung/die Anwendungen
start learning
zastosowanie, zabieg, program, aplikacja
die Vertretung/die Vertretungen
start learning
zastępstwo
die Unendlichkeit
start learning
wieczność, nieskończoność
die Menge/die Mengen
start learning
ilość, masa (czegoś), duża ilość (czegoś)
die Vielfalt
start learning
różnorodność
entstressen
start learning
odstresować
beklemmen
start learning
przytłaczać, ściskać
umfassend
start learning
obszerny, szeroki, rozległy, znaczny, daleko idący
der Auftritt/die Auftritte
start learning
pojawienie się, występ
das Vorfeld/die Vorfelder
start learning
przedpole
weltweit
start learning
światowy, na całym świecie
das Wachstum
start learning
wzrost, proces wzrostu, rozrost
der Anwachs
start learning
przyrost
der Wuchs
start learning
przyrost
die Spitzenposition/die Spitzenpositionen
start learning
czołowa pozycja
die Versteigerung/die Versteigerungen
start learning
licytacja, przetarg
die Geschäftsbank/die Geschäftsbanken
start learning
bank komercyjny
die Einigung/die Einigungen
start learning
zjednoczenie, porozumienie
die Verantwortung/die Verantwortungen
start learning
odpowiedzialność
die Verabredung/die Verabredungen
Wie war es gestern auf dieser Verabredung?
start learning
randka, spotkanie
die Beförderung/die Beförderungen
Ich habe eine Beförderung bekommen!
start learning
awans, transport, przewóz, przesyłka
die Erforschung/die Erforschungen
start learning
badanie, eksploracja, penetracja
die Auslösung/die Auslösungen
start learning
wywołanie (np. sytuacji), uruchomienie (np. alarmu), okup
die Auflösung/die Auflösungen
start learning
rozproszenie, rozkład, likwidacja, rozwiązanie, rozdzielczość, rozwiązanie (tajemnicy)
die Lösung/die Lösungen
start learning
rozwiązanie
das Los/die Lose
start learning
los, przeznaczenie, los (w losowaniu)
dienen
Wozu dient diese Fernbedienung?
start learning
służyć, posługiwać, odbywać służbę
der Vorschuss/die Vorschüsse
start learning
zaliczka
langfristig
In dieser Abteilung herrscht eine langfristige Planung.
start learning
długoterminowy
die Leidenschaft/die Leidenschaften
start learning
namiętność, pasja
die Zärtlichkeit/die Zärtlichkeiten
start learning
czułość
abnutzen
start learning
zużywać
die Verarbeitung/die Verarbeitungen
start learning
przetwórstwo, przerabianie, przetwarzanie, trawienie, edycja
überflüssiger
start learning
zbędny
unverzichtbar
Węgiel jest dla niektórych krajów niezbędnym źródłem energii.
start learning
niezbędny, nieodzowny, niezbywalny, niezrzekalny
das Stichwort/die Stichwörter
start learning
hasło, pozycja (np. w słowniku), hasło, sygnał (znak do czegoś)
geschehen/geschah/ist geschehen
Es geschieht nicht oft, dass eine Frau mit 50 noch ein Kind bekommt.
start learning
stać się, wydarzyć się
verhindern/verhinderte/hat verhindert
Ich konnte nicht verhindern, dass sie wegfuhr.
start learning
uniemożliwiać, udaremniać, zapobiegać
misslingen/misslang/ist misslungen
Es ist ihm misslungen.
start learning
nie powieść, nie udać się
die Lage/die Lagen
start learning
położenie, sytuacja
der Kauf/die Käufe
start learning
kupno, zakup
der Arbeitslose/die Arbeitslosen
Wie viele Arbeitslose gibt es in Deutschland?
start learning
osoba bezrobotna
die Erwerbstätigkeit/die Erwerbstätigkeiten
start learning
działalność zarobkowa
entlasten/entlastete/hat entlastet
start learning
odciążać, uwalniać
vollberechtigt
start learning
pełnoprawny
der Franzose/die Franzosen
Kein Franzose würde so etwas sagen.
start learning
Francuz
der Deutche/Deutscher/die Deutschen/Deutsche
Marko ist Deutscher und kommt aus Hamburg.
start learning
Niemiec
das Innerste
Im Innersten seines...
start learning
wnętrze, w głębi duszy
alles in allem
Alles in allem erreichen die Kosten 45 Milliarden Euro.
start learning
w sumie, ogólnie rzecz biorąc, podsumowując
vor kurzem
Vor kurzem ist er entlassen worden.
start learning
niedawno
veraltet
start learning
przestarzały
das Einwanderungsland/die Einwanderungsländer
start learning
państwo przyjmujące imigrantów
die Ausgabe/die Ausgaben
start learning
wydatki
erheblich
start learning
znaczny, w poważnym stopniu, znacznie
zuvor
start learning
przed
gering
Es ist eine geringe Entfernung, wir gehen zu Fuß.
start learning
niewielki, mały, nikły
auf etwas deuten
Die Hinweise deuten auf Mord.
start learning
wskazywać na coś
weshalb
start learning
dlaczego, czemu
trotz
start learning
mimo
dessen
start learning
tego, którego
denen
start learning
którym
wessen
start learning
czyj, czyja, czyje, o co, w jakiej sprawie, czego
sofern
Ich komme heute Abend vorbei, sofern du zu Hause bist.
start learning
o ile
überwinden
start learning
pokonać, przezwyciężać
nachher
start learning
potem, później
darauf
Siehst du das Sofa? Darauf liegt meine Uhr.
start learning
na czymś, potem, następnie
nachdem
Nachdem sie zu Mittag gegessen hatte, ging sie wieder ins Bett.
start learning
po tym jak, skoro, gdy
danach
Gehen Sie über die Brücke und danach biegen Sie links ab.
start learning
potem, następnie
als dass
start learning
aby, żeby
deshalb
Es regnet, deshalb nehme ich meinen Regenschirm mit.
start learning
dlatego
darum
Ich habe kein Geld für ein neues Auto, darum nehme ich einen Kredit auf.
start learning
dlatego, o to
obgleich
start learning
aczkolwiek
umso
Je mehr, umso besser!
start learning
tym (np. bardziej)
gelingen/gelang/gelungen
Ich glaube nicht, dass das gelingt.
start learning
udawać się, powieść się
entweder ... oder
Wir können entweder Fußball spielen oder uns ein Fußballspiel im Fernsehen anschauen.
start learning
albo ... albo
auftragsgemäß
start learning
zgodnie z zaleceniem
gegebenenfalls
Fragen Sie gegebenenfalls noch einmal nach.
start learning
w przypadku gdy, w danym wypadku, ewentualnie
die Auftragslage/die Auftragslagen
start learning
stan zamówień
die Forschung/die Forschungen
start learning
badania naukowe
die Wirtschaftslage/die Wirtschaftslagen
start learning
sytuacja gospodarcza
insgesamt
Ich habe insgesamt vier Geschwister.
start learning
ogółem, w sumie
der Erfolg/die Erfolge
Er konnte leider keinen Erfolg erzielen.
start learning
sukces, powodzenie
anderweitig
start learning
inaczej
immerhin
start learning
bądź co bądź, przynajmniej
verzichten auf
Ich kann auf die Nachhilfestunden nicht verzichten.
start learning
rezygnować
die Auswirkung/die Auswirkungen
start learning
skutek
die Betroffenheit
start learning
konsternacja
der Beweis/die Beweise
start learning
dowód
zäh
start learning
uparty
wachsam
start learning
czujny, baczny
überflüssig
start learning
zbędny
künftig
start learning
w przyszłości
die Volkszählung/die Volkszälungen
start learning
spis ludności
anregen
start learning
zachęcać, wzmagać, inicjować, pobudzać
beheben/behob/behoben
start learning
usuwać
der Mischkonzern/die Mischkonzerne
start learning
konglomerat
der Vorstandschef/die Vorstandschefs
start learning
dyrektor zarządu
ankündigen, kündigte an, hat angekündigt
start learning
zapowiadać, ogłaszać
auf diese Weise
start learning
w ten sposób
ansiedeln
start learning
osiedlać, kolonizować (np. tereny)
angeblich
Dieses Konto ist angeblich nicht so gut.
start learning
rzekomo, podobno
beabsichtigen, beabsichtigte, beabsichtigt
start learning
zamierzać
der Entschluss/die Entschluüsse
Der Entschluss fiel ihm nicht leicht.
start learning
postanowienie, decyzja
die Begeisterung/die Begeisterungen
Ich habe mit großer Begeisterung dieses Buch gelesen.
start learning
zachwyt, zapał, entuzjazm, zauroczenie
der Fachkräftemangel/die Fachkräftemängel
start learning
niedobór wykwalifikowanych pracowników
lähmen
start learning
paraliżować
die Zuwanderung/die Zuwanderungen
start learning
imigracja
die Einschätzung/die Einschätzungen
start learning
ocena
verhindern, verhinderte, hat verhindert
start learning
uniemożliwiać, udaremniać, zapobiegać
gebremst
start learning
zachamowany
belastbar
start learning
wytrzymały, odporny
sich zurechtfinden
Ich kann mich in dieser Situation nicht zurechtfinden.
start learning
radzić sobie (z czymś), odnajdywać się (w czymś)
der Sprengstoff/die Sprengstoffe
start learning
materiał wybuchowy
der Nutzen/die Nutzen
start learning
korzyść, pożytek
ergattern
start learning
zdobywać
wetteifern
start learning
rywalizować
in puncto
start learning
w kwestii, odnośnie, pod względem
die Berufsaussichten
Meine Berufsaussichten sehe ich sehr positiv.
start learning
szanse zawodowe, perspektywy zawodowe
ganz und gar
start learning
kompletnie, zupełnie, całkowicie
die Schwächung
start learning
osłabienie
die Tatsache/die Tatsachen
start learning
fakt
verderben, verdarb, verdorben
start learning
rujnować, niszczyć, demoralizować, zepsuć, psuć się, gnić
herrschend
start learning
panujący, powszechny
das Vorurteil
start learning
uprzedzenie (przedwczesny osąd)
die Kundschaft
start learning
klientela
treu
Mein Ehemann blieb mir immer treu.
start learning
wierny, oddany
erstaunlich
start learning
zadziwiający, zadziwiające, zdumiewający, nadzwyczajny, rewelacyjny
die Sozialeinrichtung/die Sozialeinrichtungen
start learning
organizacja społeczna
der Zwischenhändler/die Zwischenhändler
start learning
pośrednik handlowy
nämlich
start learning
mianowicie, bowiem

You must sign in to write a comment