Daty historyczne gimnazjum klasa III.

 0    57 flashcards    Alaro
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
753 p.n.e
start learning
data założenia Rzymu
395
start learning
podział Cesarstwa Rzymskiego na Zachodniorzymskie i Wschodniorzymskie
476
start learning
upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego koniec starożytności
622
start learning
ucieczka Mahometa z Mekki początek islamu
800
start learning
koronacja Karola Wielkiego na cesarza
843
start learning
traktat w Verdun
962
start learning
powstanie Cesarstwa Rzymskiego (I Rzesza Niemiecka)
966
start learning
chrzest Polski
1000
start learning
zjazd w Gnieźnie
1025
start learning
koronacja Bolesława Chrobrego
1054
start learning
schizma wschodnia (podział chrześcijaństwa ab prawosławie i katolicyzm)
1138
start learning
testament Bolesława Krzywoustego (początek rozbicia dzielnicowego)
1228
start learning
sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie
1364
start learning
utworzenie Akademii Krakowskiej
1370
start learning
śmierć Kazimierza Wielkiego (koniec dynastii Piastów)
1320
start learning
koronacja Władysława Łokietka (koniec rozbicia dzielnicowego)
1374
start learning
przywilej koszycki (Ludwik Andegaweński)
1385
start learning
unia w Krewie (personalna)
1409-1411
start learning
wielka wojna z Krzyżakami
15.07.1410
start learning
bitwa pod Grunwaldem
1453
start learning
upadek Konstantynopola (koniec średniowiecza)
1492
start learning
odkrycie Ameryki przez Kolumba
1517
start learning
wystąpienie Marcina Lutra (początek reformacji)
1525
start learning
traktat krakowski i hołd pruski
1569
start learning
unia lubelska (unia realna)
1573
start learning
pierwsza wolna elekcja
1648-1654
start learning
powstanie Chmielnickiego
1652
start learning
zastosowanie po raz pierwszy liberum veto (Wł. Siciński)
1655-1660
start learning
potop szwedzki
1683
start learning
odsiecz wiedeńska Jana Sobieskiego
1772
start learning
I rozbiór Polski
1776
start learning
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych
1787
start learning
Konstytucja USA
1788-1792
start learning
Sejm Wielki
1791
start learning
Konstytucja 3 maja
1793
start learning
II rozbiór Polski
1794
start learning
insurekcja kościuszkowska
1795
start learning
III rozbiór Polski upadek Rzeczpospolitej Obojga Narodów
1789-1799
start learning
Wielka Rewolucja Francuska
1797
start learning
powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1804
start learning
Napoleon cesarzem francuzów
1807
start learning
Konstytucja Księstwa Warszawskiego
1815
start learning
bitwa pod Waterloo koniec epoki napoleońskiej
1814-1815
start learning
kongres wiedeński
1815
start learning
Konstytucja Królestwa Polskiego
29/30 listopada 1830
start learning
wybuch powstania listopadowego
1846
start learning
powstanie krakowskie, rabacja galicyjska
1848-1849
start learning
Wiosna Ludów
1861-1865
start learning
wojna secesyjna w USA
1861
start learning
zjednoczenie Włoch
1863
start learning
wybuch powstania styczniowego
1871
start learning
zjednoczenie Niemiec
28.07.1914
start learning
wybuch I wojny światowej
1917
start learning
rewolucja lutowa i październikowa w Rosji
11.11.1918
start learning
zakończenie I wojny światowej
28.06.1919
start learning
traktat wersalski
1919
start learning
powstanie Ligii Narodów

You must sign in to write a comment