D1. 5. Zakończenie II wojny światowej.

 0    15 flashcards    mwarmuz2011
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Karta atlantycka
start learning
14 sierpnia 1941r.
Główne postanowienia - Karta atlantycka.
start learning
1) wyrzeczenie się stosowania przemocy wobec ludu,2) zakaz wsrostu militarnego i terytorialnego.
Ustalenia zawarte w dokumencie - państwa pozbawione suwerenności
start learning
Pragneli, aby przywrócono prawa suwerenne i autonomie tym, którym je odebrano siłą.
Karta atlantycka - motywacja jej powstania.
start learning
Motywowali się myśląc o lepsze przyszłość świata poprzez rezygnację z konfliktów zbrojnych, równy dostęp do surowców naturalnych i handlu.
Konferencja w Teheranie
start learning
Wlistopadzie 1943r. doszło w Teheranie (Iran) do pierwszego spodkania przywódców Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytani i ZSRS. Celem konferencji było przywrócenie pokoju na świecie. Polska utraciła Kresy Wschodnie.
Konferencja w Jałcie.
start learning
W pierwszej połowie lutego 1945r. zebrali się przywódcy Wielkiej Trójki - Jałda. Celem spodkania było podjęcie szeregu decyzji, które miałt regulować powojenny świat np. nowy układ granic powojennej Europy (Polska miała zyskać Kresy Zachodnie).
Konferencja Poczdam.
start learning
Na przełomie lipca - sierpnia 1945r. odbyło się kolejne spodkanie Wielkiej Trójki. Głównym celem konferencji było uregulowanie powojennych stosunków na świecie. Niemcy byli winni rozpętania wojny...
Zmiany granic w Europie:
start learning
1) ZSRS - północna część Prus wschodnich z Królestwem,2) Niemcy - południowa i zachodnia część Prus,3) Polska - wschód od Odry i Nysy Łuckiej (rekompensata za Kresy Wschodnie)
Postanowienia konferencji jałtańskiej dotyczące Niemiec.
start learning
Wielka Trójka
W jakim celu podjęto ustalenia w sprawie Niemic?
start learning
W celu stworzenia przyzwoitych warunków życia dla Niemców.
Działania zapobiegające obdudowie militarnej potęgi Niemiec.
start learning
1) unicestwienie patri narodowosocjalistychnych,2) usunięcie wszystkich treści narodowosocjalistycznych i militarnych.
Los zbrodniarzy wojennych.
start learning
Szybkie i sprawiedliwe ukaranie.
Oczyszczenie życia publicznego w Niemczech z Nazizmu.
start learning
Podjęto ustawy narodowosocjalistyczne, instytucje i organizacje.
Ostatnia ofensywa niemiecka
start learning
• Grudzień 1944 roku ostatnia ofensywa niemiecka w Ardenach; • Celem ofensywy było zatrzymanie naporu zachodnich aliantów; • Niemcy zostały pokonane
Koniec wojny na Dalekim Wschodzie
start learning
• 6 i 9 VIII 1945 zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki; • 2 wrzesień 1945 podpisanie w Mandżurii kapitulacji przez Japonię; • 2 września 1945 – koniec II wojny światowej;

You must sign in to write a comment