Człowiek - osobowość

 0    28 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
absent-minded
I can be very absent-minded - yesterday I left home with my slippers on.
start learning
roztrzepany, roztargniony
Bywam bardzo roztargniony - wczoraj wyszedłem z domu w kapciach.
argumentative
start learning
kłótliwy
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
start learning
władczy
apodyktyczny
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
bright
start learning
bystry, rozgarnięty
busybody
start learning
wścibska osoba
caring
start learning
troskliwy
conceited
No-one in the office liked her because she came across as very conceited.
start learning
zarozumiały
Nikt w biurze jej nie lubił, bo wydawała się bardzo zarozumiała.
conscientious
Steve is a very conscientious student. He always considers every little detail.
start learning
obowiązkowy
sumienny
Steve jest bardzo sumiennym studentem. Zawsze zwraca uwagę na każdy szczegół.
gullible
I'm a bit gullible - I often believe the crazy stories my friends tell me.
start learning
naiwny
Jestem trochę łatwowierny - zawsze wierzę w szalone historie, które opowiadają mi znajomi.
humble
Kevin is such a humble guy. He does great things, but never brags about them to anyone.
start learning
pokorny
skromny
Kevin to taki skromny gość. Robi wspaniałe rzeczy, a nigdy nikomu się nimi nie chwali.
modest
immodest
Be modest and humble.
start learning
skromny
Bądź skromny i pokorny.
discreet
indiscreet
You need to be discreet when talking to a patient.
start learning
dyskretny
Musisz być dyskretny, gdy rozmawiasz z pacjentem.
rational
irrational
start learning
racjonalny
nosy
start learning
ciekawski, wścibski
overambitious
start learning
zbyt ambitny
indignant
about/over sth, with sb
start learning
oburzony
partial
start learning
stronniczy
impartial
start learning
bezstronny
procrastinator
start learning
osoba odkładająca wszystko na później
rebellious
start learning
buntowniczy
reserved
I think it's better to be reserved towards people you don't know.
start learning
powściągliwy
Myślę, że lepiej być powściągliwym w stosunku do osób, których się nie zna.
self-centred
Jon is a very self-centred guy. He never thinks about other people.
start learning
egocentryczny
Jon to bardzo egocentryczny gość. Nigdy nie myśli o innych.
self-confident/self-assured
start learning
pewny siebie
self-conscious
The man was very self-conscious about his large ears. He always wore a hat to cover them.
start learning
niepewny siebie
Mężczyzna bardzo wstydził się swoich dużych uszu. Zawsze nosił kapelusz, by je zakryć.
reasonable
start learning
rozsądny / rozsądna
strict
My English teacher is strict.
start learning
surowy
Mój nauczyciel angielskiego jest surowy.
unreasonable
start learning
nierozsądny
reliable
unreliable
I know it from a reliable source, believe me.
start learning
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.

You must sign in to write a comment