czesc IV

 0    30 flashcards    madziaz
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W stanie plastycznym polimery łańcuchowe
start learning
ulegają odkształceniom plastycznym
W stanie szklistym polimery łańcuchowe
start learning
ulegają małym odkształceniom sprężystym
W zależności od kształtu cząsteczek wyróżnia się
start learning
polimery łańcuchowe (topliwe) i usieciowane (nietopliwe)
Właściwości polimerów
start learning
zależą od kształtu i rozmiarów cząsteczek
Współczynnik tarcia gumy po powierzchniach mokrych w stosunku do powierzchni suchych jest
start learning
znacznie mniejszy
Wulkanizacja kauczuku jest możliwa ponieważ
start learning
kauczuk zawiera wiązania podwójne
Wulkanizacja to
start learning
sieciowanie kauczuku siarką
Wulkanizację gumy można prowadzić
start learning
na zimno chlorkiem siarki lub na gorąco siarką
Wypełniacze w porównaniu z pigmentami
start learning
mają mniejszą siłę krycia i zdolność barwienia
Wyrażenie „tworzywa sztuczne”
start learning
oznacza materiały, które są lub były podatne w fazie produkcji, do formowania pod wpływem czynników zewnętrznych (z reguły ciepła lub ciśnienia)
Wyroby lakierowe bazują na
start learning
roztworach żywic lub olejach schnących
Wyroby lakierowe dzielą się na
start learning
pigmentowane i niepigmentowane
Wyróżnia się gumę
start learning
twardą i miękką, zależnie od zawartości siarki
Wyróżnia się następujące rodzaje poli(chlorku winylu)
start learning
suspensyjny, emulsyjny i blokowy
Wyróżnia się następujące rodzaje poli(chlorku winylu)
start learning
twardy i miękki
Wyróżnia się następujące rodzaje polietylenu
start learning
niskociśnieniowy i wysokociśnieniowy
Wyróżnia się następujące rodzaje polietylenu
start learning
o małej, o średniej i o dużej gęstości
Wyróżnia się następujące rodzaje polipropylenu
start learning
izotaktyczny, syndiotaktyczny i ataktyczny
Wyróżnia się następujące rodzaje polistyrenu
start learning
niskoudarowy i wysokoudarowy
Wyróżnia się następujące stany fizyczne polimerów łańcuchowych
start learning
szklisty, elastyczny i plastyczny
Zależnie od struktury i właściwości tworzywa sztuczne dzieli się na
start learning
elastomery i plastomery
Zależność naprężenia od odkształcenia gumy
start learning
wykazuje zjawisko histerezy
Ze wzrostem stężenia pigmentów w powłoce lakierowej
start learning
maleje jej połysk zwiększają się właściwości ochronne
Ze wzrostem zawartości przyłączonej siarki
start learning
rośnie twardość gumy
Ze wzrostem zawartości przyłączonej siarki
start learning
wytrzymałość gumy rośnie do maksimum, a następnie maleje
Zmiękczacze (plastyfikatory)
start learning
to substancje o małej lotności wprowadzone do tworzywa w celu zwiększenia jego plastyczności
Żywice aminowo-formaldehydowe dzielą się na
start learning
termoutwardzalne rezole i chemoutwardzalne nowolaki
Żywice aminowo-formaldehydowe w porównaniu fenolowo-formaldehydowymi są
start learning
lepsze, ponieważ można je barwić na różne kolory
Żywice epoksydowe stosuje się do
start learning
impregnowania laminatów, jako kleje dwuskładnikowe oraz żywice powłokowe
Żywice fenolowo-formaldehydowe oraz aminowo-forlamdehydowe są stosowane
start learning
jako żywice, tłoczywa i laminaty

You must sign in to write a comment